ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 5,688,516 ราย เสียชีวิตแล้ว 352,273 ราย, รักษาหาย 2,431,796 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,725,275 ราย (+ 19,049)
เสียชีวิต 100,572 ราย (+ 774)
2. บราซิล ติดเชื้อ 392,360 ราย (+ 15,691)
เสียชีวิต 24,549 ราย (+ 1,027)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 362,342 ราย (+ 8,915)
เสียชีวิต 3,807 ราย (+ 174)
4. สเปน ติดเชื้อ 283,339 ราย (+ 859)
เสียชีวิต 27,177 ราย (+ 280)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 265,227 ราย (+ 2,204)
เสียชีวิต 37,048 ราย (+ 134)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 150,793 ราย (+ 5,843)
เสียชีวิต 4,344 ราย (+ 172)
เปรู ติดเชื้อ 129,751 ราย (+ 5,772)
เสียชีวิต 3,788 ราย (+ 159)
แมกซิโก ติดเชื้อ 71,105 ราย (+ 2,485)
เสียชีวิต 7,633 ราย (+ 239)
ชิลี ติดเชื้อ 77,961 ราย (+ 3,964)
เสียชีวิต 806 ราย (+ 45)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 13.30 น. (27/5/2563)