พม. เยี่ยมชุมชนเฟื่องฟ้า เขตประเวศ ช่วยผู้เดือดร้อน ผนึก 3 กระทรวง เร่งจัดหางาน-ฝึกอาชีพ เสริมรายได้ 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อม ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ณ ชุมชนเฟื่องฟ้า ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซ. 39 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา เดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

 นายจุติ กล่าวว่า ชุมชนเฟื่องฟ้า ประกอบด้วย 122 ครัวเรือน 360 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชน 101 คน ผู้สูงอายุ 51 คน และวัยทำงาน 208 คน โดยมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 คน คนพิการ 2 คน และผู้ด้อยโอกาส 6 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ช่วยหางาน โดยมีการรับสมัครงาน และฝึกทักษะอาชีพ โดยวันนี้มีคนในชุมชน 2 คน สมัครงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ กับทางรถไฟฟ้า MRT และพนักงานฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ตนได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนว่าไม่ต้องการย้ายไปพื้นที่ใหม่ แต่ประสงค์จะอยู่อาศัยในพื้นที่เดิม โดยขอเช่าที่ และจะให้มีการจัดระเบียบชุมชนใหม่ อีกทั้งขอให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชน อาทิ พ่อครัว แม่ครัว แม่บ้าน ช่างเสริมสวย และซักอบรีด ซึ่งขณะนี้ยังขาดวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพในชุมชน หากชุมชนหรือประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถขอความช่วยเหลือมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300