ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 5,407,419 ราย เสียชีวิตแล้ว 344,025 ราย, รักษาหาย 2,248,366 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,666,828 ราย (+ 21,929)
เสียชีวิต 98,683 ราย (+ 1,036)
2. บราซิล ติดเชื้อ 347,398 ราย (+ 16,508)
เสียชีวิต 22,013 ราย (+ 965)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 335,882 ราย (+ 9,404)
เสียชีวิต 3,388 ราย (+ 139)
4. สเปน ติดเชื้อ 282,370 ราย (+ 466)
เสียชีวิต 28,678 ราย (+ 50)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 257,154 ราย (+ 2,959)
เสียชีวิต 36,675 ราย (+ 282)
6. อิตาลี ติดเชื้อ 229,327 ราย (+ 669)
เสียชีวิต 32,735 ราย (+ 119)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 182,469 ราย (+ 250)
เสียชีวิต 28,332 ราย (+ 43)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 179,986 ราย (+ 273)
เสียชีวิต 8,366 ราย (+ 14)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 155,686 ราย (+ 1,186)
เสียชีวิต 4,368 ราย (+ 32)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 133,521 ราย (+ 1,869)
เสียชีวิต 7,359 ราย (+ 59)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 131,423 ราย (+ 6,629)
เสียชีวิต 3,868 ราย (+ 142)
เปรู ติดเชื้อ 115,754 ราย (+ 4,056)
เสียชีวิต 3,373 ราย (+ 129)
แมกซิโก ติดเชื้อ 62,527 ราย (+ 2,960)
เสียชีวิต 6,989 ราย (+ 479)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 14.25 น. (22/5/2563)