ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 5,198,307 ราย เสียชีวิตแล้ว 334,689 ราย, รักษาหาย 2,083,318 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,320,902 ราย (+ 28,179)
เสียชีวิต 96,354 ราย (+ 1,418)
2. รัสเซีย ติดเชื้อ 317,554 ราย (+ 8,849)
เสียชีวิต 3,099 ราย (+ 127)
3. บราซิล ติดเชื้อ 310,921 ราย (+ 17,564)
เสียชีวิต 20,082 ราย (+ 1,188)
4. สเปน ติดเชื้อ 280,117 ราย (+ 593)
เสียชีวิต 27,940 ราย (+ 52)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 250,908 ราย (+ 2,615)
เสียชีวิต 36,042 ราย (+ 338)
6. อิตาลี ติดเชื้อ 228,006 ราย (+ 642)
เสียชีวิต 32,486 ราย (+ 156)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 181,826 ราย (+ 251)
เสียชีวิต 28,215 ราย (+ 83)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 179,021 ราย (+ 490)
เสียชีวิต 8,309 ราย (+ 39)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 153,548 ราย (+ 961)
เสียชีวิต 4,249 ราย (+ 27)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 129,341 ราย (+ 2,362)
เสียชีวิต 7,249 ราย (+ 66)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 118,226 ราย (+ 6,198)
เสียชีวิต 3,584 ราย (+ 150)
เปรู ติดเชื้อ 108,769 ราย (+ 4,749)
เสียชีวิต 3,148 ราย (+ 124)
แมกซิโก ติดเชื้อ 56,594 ราย (+ 2,248)
เสียชีวิต 6,090 ราย (+ 424)
ชิลี ติดเชื้อ 57,581 ราย (+ 3,964)
เสียชีวิต 589 ราย (+ 45)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 48,091 ราย (+ 2,193)
เสียชีวิต 1,017 ราย (+ 32)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 13.45 น. (22/5/2563)