ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,894,278 ราย เสียชีวิตแล้ว 320,188 ราย, รักษาหาย 1,908,111 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,550,294 ราย (+ 22,630)
เสียชีวิต 91,981 ราย (+ 1,003)
2. รัสเซีย ติดเชื้อ 290,678 ราย (+ 8,926)
เสียชีวิต 2,722 ราย (+ 91)
3. สเปน ติดเชื้อ 278,188 ราย (+ 469)
เสียชีวิต 27,709 ราย (+ 59)
4. บราซิล ติดเชื้อ 255,368 ราย (+ 14,288)
เสียชีวิต 16,853 ราย (+ 735)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 246,406 ราย (+ 2,711)
เสียชีวิต 34,796 ราย (+ 160)
6. อิตาลี ติดเชื้อ 225,886 ราย (+ 451)
เสียชีวิต 32,007 ราย (+ 99)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 179,927 ราย (+ 358)
เสียชีวิต 28,239 ราย (+ 131)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 177,289 ราย (+ 638)
เสียชีวิต 8,123 ราย (+ 74)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 150,593 ราย (+ 1,158)
เสียชีวิต 4,171 ราย (+ 31)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 122,492 ราย (+ 2,294)
เสียชีวิต 7,057 ราย (+ 69)
11. อินเดีย ติดเชื้อ 100,328 ราย (+ 4,630)
เสียชีวิต 3,156 ราย (+ 131)
12. เปรู ติดเชื้อ 94,933 ราย (+ 2,660)
เสียชีวิต 2,789 ราย (+ 141)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

ซาอุดิ อารเบีย ติดเชื้อ 57,345 ราย (+ 2,593)
เสียชีวิต 320 ราย (+ 8)
แมกซิโก ติดเชื้อ 49,219 ราย (+ 2,075)
เสียชีวิต 5,177 ราย (+ 132)
ชิลี ติดเชื้อ 46,059 ราย (+ 2,278)
เสียชีวิต 478 ราย (+ 28)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 42,125 ราย (+ 1,974)
เสียชีวิต 903 ราย (+ 30)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 13.45 น. (19/5/2563)