ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,629,407 ราย เสียชีวิตแล้ว 308,676 ราย, รักษาหาย 1,761,062 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,484,285 ราย (+ 26,692)
เสียชีวิต 88,507 ราย (+ 1,595)
2. สเปน ติดเชื้อ 274,368 ราย (+ 1,721)
เสียชีวิต 27,459 ราย (+ 138)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 262,843 ราย (+ 10,598)
เสียชีวิต 2,418 ราย (+ 113)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 236,711 ราย (+ 3,560)
เสียชีวิต 33,998 ราย (+ 384)
5. อิตาลี ติดเชื้อ 223,885 ราย (+ 789)
เสียชีวิต 31,610 ราย (+ 242)
6. บราซิล ติดเชื้อ 218,223 ราย (+ 15,305)
เสียชีวิต 14,817 ราย (+ 824)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 179,506 ราย (+ 636)
เสียชีวิต 27,529 ราย (+ 104)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 175,699 ราย (+ 724)
เสียชีวิต 8,001 ราย (+ 73)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 146,457 ราย (+ 1,708)
เสียชีวิต 4,055 ราย (+ 48)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 116,635 ราย (+ 2,102)
เสียชีวิต 6,902 ราย (+ 48)
11. อินเดีย ติดเชื้อ 85,784 ราย (+ 3,787)
เสียชีวิต 2,753 ราย (+ 104)
12. เปรู ติดเชื้อ 84,495 ราย (+ 3,891)
เสียชีวิต 2,392 ราย (+ 125)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

ซาอุดิ อารเบีย ติดเชื้อ 49,176 ราย (+ 2,307)
เสียชีวิต 292 ราย (+ 9)
แมกซิโก ติดเชื้อ 42,595 ราย (+ 2,409)
เสียชีวิต 4,477 ราย (+ 257)
ชิลี ติดเชื้อ 39,542 ราย (+ 2,502)
เสียชีวิต 394 ราย (+ 26)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 15.00 น. (16/5/2563)