ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,446,031 ราย เสียชีวิตแล้ว 298,442 ราย, รักษาหาย 1,670,474 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,430,348 ราย (+ 21,712)
เสียชีวิต 85,197 ราย (+ 1,772)
2. สเปน ติดเชื้อ 271,095 ราย (+ 1,575)
เสียชีวิต 27,104 ราย (+ 184)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 242,271 ราย (+ 10,028)
เสียชีวิต 2,212 ราย (+ 96)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 229,705 ราย (+ 3,242)
เสียชีวิต 33,186 ราย (+ 494)
5. อิตาลี ติดเชื้อ 222,104 ราย (+ 888)
เสียชีวิต 31,106 ราย (+ 195)
6. บราซิล ติดเชื้อ 189,157 ราย (+ 11,555)
เสียชีวิต 13,158 ราย (+ 754)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 178,060 ราย (+ 0)
เสียชีวิต 27,074 ราย (+ 83)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 174,098 ราย (+ 927)
เสียชีวิต 7,861 ราย (+ 123)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 143,114 ราย (+ 1,639)
เสียชีวิต 3,952 ราย (+ 58)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 112,725 ราย (+ 1,958)
เสียชีวิต 6,783 ราย (+ 50)
11. จีน ติดเชื้อ 82,926 ราย (+ 7)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. อินเดีย ติดเชื้อ 78,055 ราย (+ 3,763)
เสียชีวิต 2,551 ราย (+ 136)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

แมกซิโก ติดเชื้อ 38,324 ราย (+ 1,997)
เสียชีวิต 3,926 ราย (+ 353)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 35,298 ราย (+ 2,624)
เสียชีวิต 761 ราย (+ 37)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 17.30 น. (14/5/2563)