ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,355,278 ราย เสียชีวิตแล้ว 293,079 ราย, รักษาหาย 1,610,248 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,408,636 ราย (+ 22,802)
เสียชีวิต 83,425 ราย (+ 1,630)
2. สเปน ติดเชื้อ 269,520 ราย (+ 1,377)
เสียชีวิต 26,920 ราย (+ 176)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 232,243 ราย (+ 10,899)
เสียชีวิต 2,116 ราย (+ 107)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 226,463 ราย (+ 3,403)
เสียชีวิต 32,692 ราย (+ 627)
5. อิตาลี ติดเชื้อ 221,216 ราย (+ 1,402)
เสียชีวิต 30,911 ราย (+ 172)
6. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 178,225 ราย (+ 802)
เสียชีวิต 26,991 ราย (+ 348)
7. บราซิล ติดเชื้อ 177,602 ราย (+ 8,459)
เสียชีวิต 12,404 ราย (+ 779)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 173,171 ราย (+ 595)
เสียชีวิต 7,738 ราย (+ 77)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 141,475 ราย (+ 1,704)
เสียชีวิต 3,894 ราย (+ 53)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 110,767 ราย (+ 1,481)
เสียชีวิต 6,733 ราย (+ 48)
11. จีน ติดเชื้อ 82,919 ราย (+ 17)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. อินเดีย ติดเชื้อ 74,292 ราย (+ 3,607)
เสียชีวิต 2,415 ราย (+ 121)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

แมกซิโก ติดเชื้อ 36,327 ราย (+ 1,305)
เสียชีวิต 3,465 ราย (+ 112)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 32,674 ราย (+ 1,733)
เสียชีวิต 724 ราย (+ 57)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 14.00 น. (11/5/2563)