ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,256,540 ราย เสียชีวิตแล้ว 287,354 ราย, รักษาหาย 1,527,785 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,385,834 ราย (+ 18,196)
เสียชีวิต 81,795 ราย (+ 1,008)
2. สเปน ติดเชื้อ 268,143 ราย (+ 3,480)
เสียชีวิต 26,744 ราย (+ 123)
3. อังกฤษ ติดเชื้อ 223,060 ราย (+ 3,877)
เสียชีวิต 32,065 ราย (+ 210)
4. รัสเซีย ติดเชื้อ 221,344 ราย (+ 11,656)
เสียชีวิต 2,009 ราย (+ 94)
5. อิตาลี ติดเชื้อ 219,814 ราย (+ 744)
เสียชีวิต 30,739 ราย (+ 179)
6. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 177,423 ราย (+ 453)
เสียชีวิต 26,643 ราย (+ 263)
7. เยอรมนี ติดเชื้อ 172,576 ราย (+ 697)
เสียชีวิต 7,661 ราย (+ 92)
8. บราซิล ติดเชื้อ 169,143 ราย (+ 6,444)
เสียชีวิต 11,625 ราย (+ 502)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 139,771 ราย (+ 1,114)
เสียชีวิต 3,841 ราย (+ 55)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 109,286 ราย (+ 1,683)
เสียชีวิต 6,685 ราย (+ 45)
11. จีน ติดเชื้อ 82,918 ราย (+ 17)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. อินเดีย ติดเชื้อ 70,768 ราย (+ 3,607)
เสียชีวิต 2,294 ราย (+ 82)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

แคนาดา ติดเชื้อ 69,981 ราย (+ 1,133)
เสียชีวิต 4,993 ราย (+ 123)
แมกซิโก ติดเชื้อ 35,022 ราย (+ 1,562)
เสียชีวิต 3,465 ราย (+ 112)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 30,941 ราย (+ 607)
เสียชีวิต 667 ราย (+ 8)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 14.00 น. (11/5/2563)