กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่ม 2 ราย รวมสะสม 3,017 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิต 56 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,798 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 163 ราย

รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ มีดังนี้

• เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 2 ราย ประกอบด้วย

1. เป็นเพศหญิง อายุ 19 ปี อยู่ที่กรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันซึ่งเป็นคนในครอบครัว เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว วันที่ 5 พฤษภาคม

2. เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปี อยู่ที่นราธิวาส  มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 พฤษภาคม 2563