ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,181,300 ราย เสียชีวิตแล้ว 283,878 ราย, รักษาหาย 1,493,534 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,367,638 ราย (+ 20,329)
เสียชีวิต 80,787 ราย (+ 750)
2. สเปน ติดเชื้อ 264,663 ราย (+ 1,880)
เสียชีวิต 26,621 ราย (+ 143)
3. อังกฤษ ติดเชื้อ 219,183 ราย (+ 3,923)
เสียชีวิต 31,885 ราย (+ 268)
4. อิตาลี ติดเชื้อ 219,070 ราย (+ 802)
เสียชีวิต 30,560 ราย (+ 165)
5. รัสเซีย ติดเชื้อ 209,688 ราย (+ 11,012)
เสียชีวิต 1,915 ราย (+ 88)
6. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 176,970 ราย (+ 312)
เสียชีวิต 26,380 ราย (+ 70)
7. เยอรมนี ติดเชื้อ 171,879 ราย (+ 555)
เสียชีวิต 7,569 ราย (+ 20)
8. บราซิล ติดเชื้อ 162,699 ราย (+ 6,638)
เสียชีวิต 11,123 ราย (+ 467)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 138,657 ราย (+ 1,542)
เสียชีวิต 3,786 ราย (+ 47)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 107,603 ราย (+ 1,383)
เสียชีวิต 6,640 ราย (+ 51)
11. จีน ติดเชื้อ 82,901 ราย (+ 14)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. แคนาดา ติดเชื้อ 68,848 ราย (+ 1,146)
เสียชีวิต 4,870 ราย (+ 177)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 67,161 ราย (+ 4,353)
เสียชีวิต 2,212 ราย (+ 111)
แมกซิโก ติดเชื้อ 33,460 ราย (+ 1,938)
เสียชีวิต 3,353 ราย (+ 193)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 30,334 ราย (+ 1,598)
เสียชีวิต 659 ราย (+ 23)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 14.00 น. (11/5/2563)