กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่ม 6 ราย รวมสะสม 3,015 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิต 56 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,796 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 163 ราย

รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ มีดังนี้

• เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1 ราย (เด็กชายอายุ 6 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส)

• เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงจากการไปทำงานในสถานที่แออัด ในสถานที่ชุมชน พบปะนักท่องเที่ยว 4 ราย (ทั้งหมดพบที่ภูเก็ต) ประกอบด้วย

1. ชายไทยอายุ 19 ปี มีประวัติไปสถานที่ชุมนุมชน เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว และหายใจเหนื่อย

2. ชายไทยอายุ 29 ปี อาชีพตำรวจ เริ่มป่วยด้วยอาการไอ เจ็บคอ และมีเสมหะ

3. หญิงไทยอายุ 23 ปี อาชีพพนักงานบริษัท และพบลูกค้าบางโอกาส ป่วยด้วยอาการไข้และหายใจเหนื่อย

4. หญิงไทยอายุ 29 ปี พนักงานขายของในร้านค้า เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ หายใจเหนื่อย และปวดกล้ามเนื้อ

• เป็นผู้ป่วยในกลุ่มการค้นหาเชิงรุกในชุมชน พบที่จังหวัดยะลา เป็นชายไทยอายุ 22 ปี มีประวัติสัมผัสจากผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จากประเทศมาเลเซีย เริ่มป่วยด้วยอาการมีน้ำมูกและเสมหะ

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 พฤษภาคม 2563