ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,026,846 ราย เสียชีวิตแล้ว 276,377 ราย, รักษาหาย 1,393,160 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,321,785 ราย (+ 29,162)
เสียชีวิต 78,615 ราย (+ 1,687)
2. สเปน ติดเชื้อ 260,117 ราย (+ 3,262)
เสียชีวิต 26,229 ราย (+ 229)
3. อิตาลี ติดเชื้อ 217,185 ราย (+ 1,327)
เสียชีวิต 30,321 ราย (+ 243)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 211,364 ราย (+ 4,649)
เสียชีวิต 31,241 ราย (+ 626)
5. รัสเซีย ติดเชื้อ 187,859 ราย (+ 10,699)
เสียชีวิต 1,723 ราย (+ 98)
6. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 176,079 ราย (+ 1,288)
เสียชีวิต 26,230 ราย (+ 243)
7. เยอรมนี ติดเชื้อ 170,588 ราย (+ 1,158)
เสียชีวิต 7,510 ราย (+ 118)
8. บราซิล ติดเชื้อ 145,892 ราย (+ 10,199)
เสียชีวิต 9,992 ราย (+ 804)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 135,569 ราย (+ 1,848)
เสียชีวิต 3,689 ราย (+ 48)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 104,691 ราย (+ 1,556)
เสียชีวิต 6,541 ราย (+ 55)
11. จีน ติดเชื้อ 82,886 ราย (+ 1)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. แคนาดา ติดเชื้อ 66,434 ราย (+ 1,512)
เสียชีวิต 4,569 ราย (+ 161)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 59,695 ราย (+ 3,344)
เสียชีวิต 1,985 ราย (+ 96)
แมกซิโก ติดเชื้อ 29,616 ราย (+ 1,982)
เสียชีวิต 2,961 ราย (+ 257)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 26,435 ราย (+ 1,791)
เสียชีวิต 599 ราย (+ 14)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 15.00 น. (9/5/2563)