กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่ม 3 ราย รวมสะสม 2,992 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิต 55 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,772 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 165 ราย

รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ มีดังนี้

• อยู่ในกลุ่มการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 59 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดยะลา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย

• เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 2 ราย แบ่งเป็น เพศชาย อายุ 46 ปี และ 51 ปี มีประวัติเดินทางมาจากประเทศคาซัคสถาน และระหว่างเข้ารับการกักตัว ได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากแนวทางการคัดกรองผู้ที่มาจากต่างประเทศ

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 พฤษภาคม 2563