สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ล้น ‘จุติ’ สั่งเพิ่มคู่สายอีก 3 เท่า ปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19    

ก่อนหน้านี้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีคู่สาย 15 สาย ล่าสุดนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่งด่วนเพิ่มสาย-เพิ่มคนรับ เป็น 60 คู่สาย เพื่อรองรับปัญหา ข้อมูลการรับสาย ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีสายเรียกเข้า 17,863 สาย รับได้ 17,475 สาย สายล้น 388 สาย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง พม. ยังเปิดสถิติข้อมูลวันที่ 1-30 เมษายน 2563 พบว่า มีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด 84 ราย (เพศชาย 62 ราย เพศหญิง 22 ราย) แบ่งเป็นผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิต 62 ราย (เพศชาย 50 ราย เพศหญิง 12 ราย) และผู้ก่อเหตุที่รอดชีวิตและได้รับความช่วยเหลือ 22 ราย (เพศชาย  12 ราย  เพศหญิง 10 ราย)

ส่วนสาเหตุการฆ่าตัวตายเกิดจาก ปัญหาส่วนตัว, หนี้สิน, ตกงาน, ปัญหาสุขภาพ, เป็นโรคซึมเศร้า, ปัญหาครอบครัว, ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท และได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม คนใกล้ชิดและคนในครอบครัว สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยระงับ หรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่อเฝ้าระวัง หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้านท่านให้เข้าไปช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาได้ หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม. เพื่อช่วยกันลดสถิติการฆ่าตัวตายให้น้อยลงที่สุด