“ตลาดสี่มุมเมือง” ใช้เทคโนโลยีบอกพิกัด ส่งเครือข่ายรถเร่จำหน่ายของสดตรงถึงหน้าบ้าน

ตลาดสี่มุมเมือง ผู้นำตลาดค้าส่งค้าปลีกผักผลไม้รายใหญ่ของไทย ไม่ทิ้งเกษตรกรไทยและคนทำมาหากินยามวิกฤต จัดโครงการรวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง” พร้อมจำหน่ายของสด ปลอดภัย ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

ใช้เทคโนโลยีปักหมุดชี้เป้ารวมพิกัดเครือข่ายรถเร่ไว้บนแผนที่กูเกิ้ล ผ่านกองทัพเสบียงสี่มุมเมือง กระตุ้นกิจการรถเร่ ช่วยคนไทยเข้าถึงอาหารสด ผักผลไม้จากเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รับมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

นางสาวปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ตลาดค้าส่งผักผลไม้รายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ตลาดสี่มุมเมืองเล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรไทยและพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายรายวันที่ประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (Covid-19) ทั้งตระหนักในความสำคัญของนโยบายของรัฐที่ต้องการให้คนไทยอยู่บ้าน ลดการแพร่ระบาดของโรค และการเข้าถึงอาหารของประชาชน

จึงได้ออกโครงการ “รวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง” เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ที่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถเข้าถึงรถเร่ได้อย่างทั่วถึง โดยตลาดสี่มุมเมืองจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลรถเร่ในเครือข่ายกว่า 800 คัน ซึ่งเป็นลูกค้าของตลาดที่มาซื้ออาหารสด ผัก ผลไม้ ด้วยการปักหมุดบอกเส้นทางของรถเร่ ให้ประชาชนได้ทราบ และสามารถติดต่อกันได้โดยตรง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าให้เข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้น

“ในฐานะศูนย์กลางผู้จำหน่ายอาหารสดผักผลไม้ ที่เชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ขายและผู้ซื้อไว้ด้วยกัน ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรไทย รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าให้มีรายได้  ในขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารสดได้สะดวก

เราได้รวบรวมข้อมูลและพิกัดรถเร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย การที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ค้ารถเร่ได้โดยตรงยังช่วยให้ผู้ค้ารถเร่สามารถรู้ความต้องการล่วงหน้าและบริหารจัดการสต็อกและการซื้อของจากตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ และช่วยเกษตรกรไทยให้ได้ขายผลผลิตทางการเกษตรถึงมือประชาชน ทั้งยังช่วยลดปริมาณการออกจากบ้านของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะรถเร่สามารถเข้าถึงได้ในระดับหมู่บ้านและมีเส้นทางประจำทุกวัน หากประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและติดต่อกับรถเร่ได้ก็จะลดความกังวลด้านการเข้าถึงอาหารสด โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง ลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” นางสาวปณาลีกล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “รวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง” ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งทางตลาด
สี่มุมเมืองได้มีการรวบรวมข้อมูลเส้นทางเดินรถของรถเร่ที่เป็นลูกค้าของตลาด เวลาเดินรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมระบุเบอร์และไลน์ที่ใช้ในการติดต่อ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงรถเร่ได้โดยตรง ซึ่งเครือข่ายรถเร่ที่รวบรวมไว้ มีเส้นทางเดินรถครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในปริมณฑล โดยเรามั่นใจในความสด ใหม่ของผักและผลไม้ซึ่งรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรไทย ที่รถเร่สามารถซื้อและจำหน่ายต่อถึงมือผู้บริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลรวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง ซึ่งมีทั้งรถกับข้าว และรถเร่จำหน่ายผักผลไม้สด ได้ผ่าน http://tiny.cc/smmmobiletrucks หรือในเพจ Facebook: ตลาดสี่มุมเมือง https://www.facebook.com/taladsimummuang/ ฃ

และสำหรับผู้ค้ารถเร่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “รวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง” สามารถติดต่อ 097-059-3277 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.)