มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ เลื่อนแสดงคอนเสิร์ต “RBSO 2020 Classical Concert No. 2”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแพร่ระบาด COVID-19

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และคณะผู้จัดงานการแสดงคอนเสิร์ต “RBSO 2020 Classical Concert No. 2  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และมีความห่วงใยผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก จึงขอเลื่อนการจัดแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมนี้ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเร็ววัน

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rbsothailand.com