ยูโอบี (ไทย) มอบความคุ้มครองโควิด-19 ให้ลูกค้าธนาคารฟรี ครอบคลุมชดเชยรายได้และเสียชีวิตทุกกรณี 

เพื่อแสดงความห่วงใยต่อลูกค้าธนาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ขอมอบความคุ้มครองโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าธนาคารฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,000 สิทธิ์

โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิด-19 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน และจากการเสียชีวิตทุกกรณี จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

ลูกค้าธนาคารยูโอบี (ไทย) สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ที่ธนาคารยูโอบี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 จำนวนจำกัด 115,000 สิทธิ์ ลูกค้าธนาคารที่ลงทะเบียนจะได้รับข้อความทาง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (Privilege Banking) จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 6 เดือน ลูกค้า ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (Wealth Banking) จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 3 เดือนและลูกค้ารายบุคคลทั่วไปได้รับความคุ้มครอง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความ

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ธนาคารยูโอบี คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเคียงข้างลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลา ดังนั้นในช่วงเวลาที่ลูกค้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใยให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยการมอบความคุ้มครองจากโรคโควิด-19 ให้กับลูกค้าธนาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ธนาคารพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าธนาคารให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน”

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอันส่งผลกระทบต่อลูกค้า โดยมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ ลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำและสินเชื่อบุคคล นานสูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555