มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา”

งานคอนเสิร์ต “โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา”  เป็นการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันระหว่าง  คณะนักร้องประสานเสียงผู้สูงอายุ TSC (Thai Senior Choir) และคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทั้งนี้  งานคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมวัยเก๋า 60+ หลักสูตรขับร้องประสานเสียง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คณะนักร้องประสานเสียงผู้สูงอายุ TSC ได้เคยจัดงานคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียงผู้สูงอายุสะเทือนวงการฟันปลอม (Super Senior Choir  & Guests)  มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในความน่ารักของวัยเก๋าที่แสดงออกมาในรูปแบบการขับร้องประสานเสียง ในบทเพลงหลากหลายคาแรคเตอร์ ตลอดจนเครื่องแต่งกายที่ปรับเปลี่ยนตามบทเพลงที่ขับร้องทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและสนุกสนาน สำหรับปีนี้ เป็นการกลับมาอีกครั้งของคณะนักร้องประสานเสียงวัยเก๋าในงานคอนเสิร์ต โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา” โดยจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อร่วมแรงร่วมใจ ในการระดมทุนให้กับมูลนิธิราชสุดา

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสมทบทุนโครงการได้ที่บัญชี “มูลนิธิราชสุดา” เลขที่ 3162 – 13392 – 5  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศาลายา (ใบเสร็จรับเงินนำไปหักลดหย่อนภาษีอากรประจำปีได้) คอนเสิร์ต “โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา” จัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 รอบการแสดง 13.00 น. และ 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย