เตรียมจัดใหญ่ ฉลองตรุษจีนปีหนูทอง เที่ยวชม “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563”

ด้วยกรุงเทพมหานคร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันจัดงานตรุษจีนเยาวราช ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (25-26 มกราคม 2563) ณ บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง

โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

ทางด้าน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ จัดงานเยาวราชประจำปี 2563 กล่าวถึง               การเตรียมงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ว่า “ผมในนามคณะกรรมการ การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563  มีความยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่พวกเราได้มาร่วมกันจัดงานอันสำคัญยิ่งนี้ด้วยกันอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่ และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยว และยังได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนกันที่เทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ที่ประเทศไทย

เทศกาล“ตรุษจีนเยาวราช” ในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง ที่เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธ์วงศ์ กลุ่มประชาคม เขตสัมพันธ์วงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดงานตรุษจีนเยาวราชรับเสด็จฯ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้งที่ 20 โดยเทศกาลนี้ ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ให้เป็นมหานครแห่งศูนย์กลาง ด้านเศรษฐกิจ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยว ในระดับโลก

ในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” จากรัฐบาลจีน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ที่มีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน

เทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ยังได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานเป็นพิเศษไปถึงสี่แยกราชวงศ์  พร้อมจัดเต็มกิจกรรม สีสันความสนุก ความสุข และความบันเทิงมากมาย มีการออกบูธจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมจีน ที่ทางรัฐบาลจีน ส่งมาร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” อาทิ มีการแสดงสิงโตบนดอกเหมย การแสดงสิงโต 22 หัว และการแสดงพิเศษจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย  ที่ท่านจะได้รับชมตลอดทั้ง 2 วัน ได้สัมผัสของดีของเด่นมากมายของเยาวราช ได้มากราบไหว้ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนในครั้งนี้ และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ในวันที่ 25 มกราคม 2563 นี้

ทั้งหมดนี้ ล้วนเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี และยังช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้เกิดเป็น แรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่า และการหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชน และประเทศไทยโดยรวม พลังนี้หากเราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ก็จะกลายเป็นพลังบวก ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยมั่นคง และยั่งยืนต่อไป