“40 ปี” มูลนิธิไทยรัฐ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันนี้ (27 ธันวาคม 2562) นอกจากจะเป็นวันครบ 100 ปีชาตกาล ของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล แล้ว ยังเป็นวันครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐด้วยเช่นกัน

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงการจัดงานเพื่อรำลึกถึงท่าน ผอ.กำพล วัชรพล โดยจะมีการจัดกิจกรรมหลายๆประการที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐไปแล้ว

ดังนั้น ในวันนี้ขออนุญาตเขียนถึง มูลนิธิไทยรัฐ นะครับ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบโดยสังเขปว่าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมานั้น มูลนิธินี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและจะทำอะไรต่อไป

พร้อมกับจะถือโอกาสขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมากที่หลายๆ ท่านได้นำเงินมาบริจาคสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐไปแล้วและอีกหลายๆ ท่านที่มักจะมาร่วมบริจาคในวันนี้ รวมถึงท่านที่จะมาบริจาคในโอกาสต่อๆ ไป

มูลนิธิไทยรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นวันที่ ผอ.กำพล วัชรพล มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จึงได้นำเงินส่วนตัวของท่านจำนวน 1 ล้านบาท ไปเป็นทุนประเดิมเพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้มีองค์กรขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่ง พร้อมด้วยเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งในการไปดูแล สนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่สร้างขึ้นหลายสิบแห่งแล้วใน พ.ศ.นั้นได้อย่างต่อเนื่อง

ตามแนวคิดของท่าน ผอ.ที่กล่าวอยู่เสมอว่า การสร้างอาคารเรียนให้สวยงามคงทน กันแดดกันฝนได้อย่างดีนั้น แม้จะมีความสำคัญก็จริง

แต่ที่สำคัญกว่าคือการพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กๆ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ข้อแรกและเป็นข้อหลักของมูลนิธิไทยรัฐจึงได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ในช่วงแรกๆ หลังจากการก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ นอกจากท่าน ผอ.จะบริจาคเงินส่วนตัวและเงินของบริษัทวัชรพล จำกัด ในนามของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิให้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว

ตัวท่านเองก็ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้มาสมทบทุนมูลนิธิในหลายๆกิจกรรมด้วยกัน ทำให้ทุนสะสมของมูลนิธิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้สูงถึง 509 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ ค่อนข้างต่ำในช่วงหลังๆดอกผลจากเงินกองทุนในแต่ละปีจึงไม่พอเพียงสำหรับงบประมาณการพัฒนาโรงเรียนทั้ง 101 แห่ง ซึ่งจะใช้โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 30-40 ล้านบาท

แต่ด้วยความเมตตาของผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากที่มาร่วมบริจาคสมทบในแต่ละปี บวกกับการบริจาคเพิ่มเติมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนงบประมาณไปได้

ทำให้การดำเนินงานตามโครงการไทยรัฐเพื่อชุมชนในชนบท และตามแผนยุทธศาสตร์ของเราเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ

แม้ในช่วงต่อไปซึ่งมีการก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มเติมขึ้นอีก 10 แห่ง รวมเป็น 111 แห่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ ผอ.กำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ดังที่ท่านผู้อ่านคงจะทราบจากข่าวคราวต่างๆ ไปแล้ว

มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ปีกของไทยรัฐกรุ๊ปในปัจจุบันก็สามารถที่จะดำเนินการสนับสนุนดูแลและพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 111 แห่ง ได้อย่างดีและมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ดูแล 101 แห่งดั้งเดิม

เนื่องในวันครบ 40 ปีของมูลนิธิไทยรัฐวันนี้ พวกเราที่เป็นกรรมการของมูลนิธิโดยเฉพาะพี่ มานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสของเราที่ลงไปกำกับดูแลมูลนิธิไทยรัฐด้วยตัวท่านเอง…ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการทำงานของพวกเรา

โดยเฉพาะท่านที่กรุณาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อให้เรามีเงินงบประมาณที่พอเพียงในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

เราหวังว่าจากตัวอย่างของศิษย์เก่าดีเด่นปีนี้ที่มีทั้งผู้จบปริญญาเอก, ปริญญาโท, แพทย์, วิศวกร, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ฯลฯ

คงจะทำให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายภาคภูมิใจไม่มากก็น้อยที่เงินบริจาคของท่านทุกบาททุกสตางค์มีส่วนในการสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน

ขอขอบพระคุณจากใจของพวกเราชาวไทยรัฐครับ.

“ซูม”