ชัยชนะแห่งการพัฒนา “30 ปี” เพื่อประชาราษฎร์

วันนี้ (จันทร์ที่ 28 ตุลาคม) เป็นวันแรกของงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน รวม 7 วันเต็มๆ

เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้ง มูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมีเครื่องมือในการบำบัดทุก ข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยความรวดเร็วกว่าการพัฒนาหรือการช่วยเหลือผ่านระบบราชการ ซึ่งจำเป็นต้องมีกฎระเบียบมากมายทำให้ล่าช้า

ตลอดเวลากว่า 30 ปี มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการทั้งในด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือราษฎรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อเกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก สมควรที่จะนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

เป็นที่มาของการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

สำหรับภาพรวมของงานทั้ง 7 วัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จะประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและการเสวนาเกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนา และผลงานหลากหลายของมูลนิธิฯ ควบคู่ไปกับการออกร้านจำหน่ายผลิตผลจากโครงการพัฒนาของมูลนิธิฯทั่วประเทศ

ในส่วนของนิทรรศการนั้น ผู้ไปร่วมงานจะมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาผ่านของใช้ส่วนพระองค์ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอัญเชิญมาจัดแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ

รวมทั้งจะได้ชมสารคดีสั้นๆ ในเรื่อง “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งถ่ายทำจากเรื่องจริง โดยบุคคลจริง ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

ควบคู่ไปกับการรับฟัง “เรื่องเล่า” จากการถวายงานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในชัยชนะแห่งการพัฒนามาแต่ต้นหลายต่อหลายท่าน

หนึ่งในจำนวนนี้คือ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ทำไมในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. เวลา 16.00 น.

และอีกหนึ่งเสวนาที่พลาดไม่ได้ในหัวข้อ “ความประทับใจจากการถวายงาน กรมสมเด็จพระเทพฯ” โดยรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ลลิต ถนอมสิงห์ ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. เวลา 15.00 น.

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในงานนี้ จะมีมากมายหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ หลากหลายวิชาชีพสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้แก่ตนเองได้ในอนาคต

ท่านที่เป็นนักช็อปก็จะสามารถจับจ่ายซื้อสินค้า และของที่ระลึกติดมือกลับบ้านได้ จากร้าน “ภัทรพัฒน์” และจากชุมชนที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ

รวมทั้งจะมีการแสดงดนตรี และการขับร้องเพลงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในช่วงเย็นๆ ถึงคํ่า ตลอด 7 วันของการจัดงาน

ถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะไปงานนี้กันด้วยนะครับ เพื่อไปรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา และร่วมรับรู้รับทราบในผลงานต่างๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้แก่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ดังที่ในหลวง ร.9 มีพระราชดำรัสแก่ ดร.สุเมธว่า “งานของเรายังไม่จบ” เพราะงานพัฒนาประเทศและการดูแลทุกข์สุขของประชาชนนั้น จะไม่มีวันจบง่ายๆ แน่นอน

เมื่อได้ชัยชนะมาแล้วเรื่องหนึ่ง ก็จะมีเรื่องอื่น ปัญหาอื่นมาให้ “สู้รบ” หรือ “แก้ปัญหา” เพื่อชัยชนะในเรื่องนั้นๆ ต่อไป

ถามว่าชัยชนะที่ถาวรของการพัฒนามีหรือไม่? คำตอบก็คือมี แต่ต้องใช้ความสามารถและความพยายามของทุกฝ่ายอย่างใหญ่หลวง

ขอให้กำลังใจทุกๆ ท่านที่กำลังทำงานเพื่อชัยชนะที่ถาวรของการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านนะครับ

ทุกครั้งที่เหนื่อยยาก ขอให้นึกถึงพระพักตร์ที่เปี่ยมไปด้วย พระเสโทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ “เติมเต็ม” ส่วนที่ขาดของการพัฒนาเอาไว้เถิด

สักวันหนึ่ง ชัยชนะที่ถาวรจะเป็นของคนไทยทุกคน.

“ซูม”