“ไดกิ้น” ร่วมโชว์สุดยอดนวัตกรรมความเย็น ในงาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศ “ไดกิ้น” ร่วมโชว์สุดยอดนวัตกรรมความเย็นในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 หรือ Bangkok RHVAC 2019 และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 2562 หรือ Bangkok E&E 2019

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Stop Solutions…ครบทุกความต้องการในงานเดียว” ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ตอกย้ำผู้นำด้านระบบปรับอากาศครบวงจร ชูเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมเทรนด์แห่งอนาคต

คุณสมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศไดกิ้น เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 หรือ Bangkok RHVAC 2019 และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 2562 หรือ Bangkok E&E 2019 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นงานที่ รวบรวมทั้ง ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมีการนำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีที่โดดเด่นจากผู้ประกอบการ เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ที่มีความแข็งแกร่งตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นเทรนด์โลกขณะนี้

“ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 2 ของโลก ในขณะที่ไดกิ้นเองก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดของโลก การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดเวทีการค้าระดับนานาชาติที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมารวมตัวกัน มีผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งไดกิ้นเองมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีความเย็นแห่งอนาคต ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย และเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้สารทำความเย็น R32 ซึ่งมีค่า GWP (Global Warming Potential) หรือแนวโน้มที่ทำให้เกิดโลกร้อนลดลง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำการผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดพลังงานสูงสุด ภายใต้เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน” มร.อาคิฮิสะ กล่าว

สำหรับงานครั้งนี้  ประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ในสายงานวิศวกรรมปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น  อาทิ รู้เท่าทันปัญหาแอร์ระเบิด ภัยร้ายและผลกระทบจากฝุ่นจิ๋ว แนวทางการออกแบบอาคารและระบบอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว จับกระแสโลกทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องเย็นในอนาคต และ Food Safety – The Smart Way (HACCP & CFR) นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ เน้นเรื่องของ Daily Life, Internet of things และ Smart Home ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่าน Interactive Multimedia เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) อีกด้วย

โดยวันที่ 25-27 กันยายน 2562 เป็นวันเจรจาธุรกิจ ส่วนวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น. เป็นวันจำหน่ายปลีก เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมและซื้อสินค้าได้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมงานและร่วมเจรจาการค้ากับผู้ผลิต ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 14,000 ราย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานได้กว่า 2,000 พันล้านบาท