“ไดกิ้น” จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Daikin Running Charity 2019” หารายได้สมทบทุนสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.มะเร็งชลบุรี

ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DIT) จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “Daikin Running Charity 2019” 

หารายได้สมทบทุนสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562  ณ สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา จังหวัดชลบุรี โดยภายในงาน

ได้รับเกียรติจาก สมพร จันกรีนภาวงศ์ และ เจษฎา ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่มาแสดงพลังสร้างสรรค์กันอย่างอบอุ่น

มร.จุนอิจิ โอโมริ ประธาน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำด้านระบบปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ที่คนทั่วโลกไว้วางใจ “กลุ่มบริษัทไดกิ้น” ยังคงยึดมั่นในปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสร้างประโยชน์และสนับสนุนการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมผ่านโครงการต่างๆ

ซึ่งครั้งนี้ เราได้เชิญชวนพนักงานและครอบครัวในกลุ่มบริษัทไดกิ้น ให้มาร่วมกันเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังได้ร่วมสร้างกุศล ด้วยการมอบเงินรายได้เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขในอันดับต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีการรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี เราจึงคิดว่าการร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยขยายโอกาสในการรักษาและช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อย”

สำหรับระยะทางการเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ คือ 4 กม. และ 10 กม. โดยไม่มีการแข่งขัน ซึ่งผู้สมัครทั้งหมดเป็นบุคคลากรภายในกลุ่มบริษัทไดกิ้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และบุคคลในพื้นที่ กว่า 2,700 คนที่พร้อมใจกันมาออกกำลังกายและร่วมสร้างกุศลไปด้วยกัน