ไปกราบ “ป๋าเปรม” ผู้ทำให้ประเทศไทยมีวันนี้

เมื่อวันอาทิตย์ก่อนโน้น (15 กันยายน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้คิวเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรฯ

ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์คนปัจจุบัน ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีดำริว่า ข้าราชการเก่าที่เกษียณอายุแล้วจำนวนหนึ่งได้เคยทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใกล้ชิดกับ “ป๋าเปรม” อย่างมากในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญ “ศิษย์เก่า” ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเชื้อเชิญได้

ปรากฏว่ามีศิษย์เก่าตอบรับไปร่วมงานทั้งสิ้น 12 ราย

นำโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ ท่านอาจารย์ ดร.เสนาะ อูนากูล พร้อมด้วยอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ ท่านอื่นๆ อีก 4 ราย ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, คุณสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ส่วนอดีตรองเลขาธิการฯ ที่ไปร่วมในงานนี้มีผม มี คุณสมเจตน์ เตรคุพ, ดร.พรชัย รุจิประภา, คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ และ คุณชุตาภรณ์ ลัมพสาระ อดีตรองเลขาธิการบีโอไอ ที่โอนไปจากสภาพัฒน์

อีกหนึ่งท่านก็คือ ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด ต่อมาลาออกจากราชการไปสมัคร ส.ส.ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายท่านที่เคยทำงานให้ป๋าเปรมอย่างใกล้ชิด แต่ติดภารกิจบ้าง สุขภาพไม่สมบูรณ์บ้าง ไม่สามารถจะมาร่วมได้

พวกเราทุกคนที่ไปร่วมงานในคืนดังกล่าวมีโอกาสขึ้นไปนั่งฟังสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งทรงธรรม และได้มีโอกาสกราบคารวะแสดงความเคารพป๋าเปรมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้ว

หลังจากนั้นท่านอาจารย์ ดร.เสนาะ อูนากูล ก็เชิญพวกเราไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารจีนของ โรงแรมปริ๊นเซส ย่านหลานหลวง ด้านหลังสภาพัฒน์ ซึ่งก็เป็นโรงแรมที่มีตำนานอยู่เบื้องหลังการพัฒนาประเทศชาติมาเช่นกัน

โดยเฉพาะในช่วงที่ยังเป็นโรงแรมชั้น 2 ชื่อ โรงแรมราชศุภมิตร หรือ โรงแรม R.S. กาแฟในคอฟฟีช็อปถ้วยละ 20 บาท แม้จะแพงกว่าปกติแต่ก็ไม่แพงมากเกินไปนัก ข้าราชการระดับพวกเราพอรับไหว

เราก็นัดเพื่อนข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ ที่ทำงานพัฒนาร่วมกับเรามา กินกาแฟ กลางวันกันที่นี่ พูดคุย ปรึกษาหารือทำงานในโต๊ะกาแฟนั่นเลย

การได้กลับไปนั่งรับประทานอาหารที่โรงแรมปริ๊นเซส หรือ R.S. เก่าจึงเป็นความสุขอีกประการหนึ่งของบรรดาศิษย์เก่าสภาพัฒน์รุ่นนี้

ท่านอาจารย์ ดร.เสนาะ อูนากูล อายุ 88 ปีแล้ว แต่ก็ยังแข็งแรงสมองแจ่มใส ติดตามสถานการณ์โลกและประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

เราคุยกันถึงความหลังเมื่อครั้งทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย อดตาหลับขับตานอน เมื่อครั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง “ปู่” สมหมาย ฮุนตระกูล ลดค่าเงินบาท เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

ชื่นใจที่การทำงานอย่างทุ่มเทภายใต้การนำของ ดร.เสนาะ ครั้งนั้นได้ผลตอบแทนที่เกินคาดหมาย ไม่เพียงจะสามารถกู้เศรษฐกิจกลับมาอย่างรวดเร็ว ยังวางแผนล่วงหน้าให้ประเทศไทยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง การริเริ่มโครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก, การพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคฯลฯ ซึ่งล้วนประสบความสำเร็จด้วยดี สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยมานับแต่นั้น

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในยุคป๋าเปรมทั้งสิ้น ป๋าเปรมที่ให้โอกาสในการทำงานแก่พวกเรา แต่ก็จะคอยซักถามและทำความเข้าใจในทุกเรื่อง

หลายๆ คนเล่าถึงตอนโดนป๋าเปรมดุที่พวกเราขาดความรอบคอบขาดความละเอียดซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานในระดับชาติ

นับเป็นบทเรียนทำให้พวกเราปรับปรุงตัวเอง และไม่พลาดอีกเลยนับแต่นั้นมานำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับป๋า ขอดวงวิญญาณของป๋าจงสุขสงบ ณ สัมปรายภพตราบกาลนิรันดร์.

“ซูม”