Vogue Who’s On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 กลับมาแล้ว

กลับมาแล้วเป็นปีที่ 6 กับโครงการ Vogue Who’s On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 ที่ช่วยสร้างดีไซน์เนอร์เกือบร้อยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

โดยปีนี้ยังคงความเป็นลักษณ์ของโครงการในการช่วยส่งเสริมดีไซน์เนอร์ไทยให้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการออกแบบ การตลาดและการเงิน การทำประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนด์ต่างๆ ประสบความสำเร็จในแง่มุมของธุรกิจแฟชั่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ผู้เชี่ยวชาญตัวท็อประดับประเทศมาช่วยแนะนำแบรนด์ดีไซน์เนอร์ไทยผู้ได้ไปต่อทั้ง 10 แบรนด์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยสามารถติดตาม Vogue Who’s On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 ได้ทุกวันจันทร์ และวันอังคารผ่านช่องทาง LINE TV ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการ Vogue Who’s On Next, The Vogue Fashion Fund ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้ดีไซน์เนอร์ชาวไทยมาประชันความสามารถครบในทุกองศา ทั้งในเรื่องการออกแบบ การแข่งขันทางด้านความคิดวิเคราะห์เชิงลึก และองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจแฟชั่นทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลย นอกจากนี้ ยังต้องสามารถตอบโจทย์หลักในการทำธุรกิจอย่างแท้จริงในยุคแฟชั่นทุกวันนี้ที่มีตัวเลือกของสินค้า และช่องทางในการจำหน่ายที่หลากหลาย รวมไปถึงสื่อออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบัน

ร่วมเอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันของโครงการปีนี้ และเรียนรู้ถึงการดำเนินธุรกิจแฟชั่นที่แท้จริง ที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่คิด พร้อมรู้แง่มุม และข้อคิดจากผู้เชี่ยวชาญรอบด้านได้ผ่านช่อง Vogue ใน LINE TV ได้ทุกวันจันทร์ และวันอังคารผ่านช่องทาง LINE TV หรือติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Vogue Thailand