บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดงานวิ่ง “MJD RUN AS ONE” ครั้งที่ 2 นำทีมพนักงานวิ่งเพื่อสุขภาพ

ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดงานวิ่ง “MJD RUN AS ONE” ครั้งที่ 2 นำทีมพนักงานวิ่งเพื่อสุขภาพเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุภาพกายและจิตใจ สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงาน อีกทั้งเพื่อพนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคีและความสุข

กิจกรรมวิ่งครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งระยะ 6 กม. และ 12 กม. ณ สวนสาธารณะจตุจักรโดยเมเจอร์ฯ จัดงานวิ่งต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ ครั้งแรกจัดขึ้น เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีระยะวิ่ง 2 ประเภท คือ ระยะ 5 กม. และ 10 กม. ผลตอบกลับจากการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ พบว่า พนักงานให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีการฝึกซ้อม รวมทีมในการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น