ชม ชิม ช้อป งาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน“เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์”เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชา การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สูงด้วยการปลูกต้นชาน้ำมัน การฟื้นฟูป่าไม้

รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ และผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

การจัดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์”ครั้งนี้ ถือเป็นการสัญจรครั้งที่ 4 โดยในครั้งที่1 ได้จัดที่ห้างเดอะมอลล์ โคราช เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน วันที่ 4 ธันวาคม 2561และ ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางแควันที่ 24 มกราคม 2562

“เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์”มูลนิธิชัยพัฒนา สัญจรณ ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–28 สิงหาคม 2562บริเวณชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ต

โดยในวันเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์”

มูลนิธิชัยพัฒนา สัญจร ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ บริเวณชั้น G โดยภายในงานจัดหลายหลายกิจกรรมทั้ง ชม ชิม ช้อป กับหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินค้า ภัทรพัฒน์