เติมเต็มความสุขให้ชีวิต ในงาน “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21”

เปิดงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” อีกหนึ่งนิทรรศการแห่งปีที่คนรักงานศิลป์ต้องไม่พลาดชม 49 ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผ่านมุมมองศิลปินรุ่นใหม่

ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สะท้อนให้เห็นถึงภาพชีวิต สังคม และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ

คุณเมธ์วดี นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 กล่าวว่า “ศิลปะคือการสร้างสรรค์ความงามที่มีคุณค่าต่อจิตใจมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับพานาโซนิคที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อสร้างความสุข ความสมบูรณ์ให้กับชีวิตทุกคน  ศิลปินไม่ใช่แค่สร้างความสุข แต่ยังช่วยเหลือสังคมไทยในแง่ของการช่วยสะท้อนภาพของสังคมในแง่มุมต่างๆ ทั้งความจริง ความดี และความงาม อีกทั้งช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวว่า “สำหรับภาพรวมผลงานปีนี้ ศิลปินรุ่นใหม่ทำออกมาได้ดี เห็นถึงความตั้งใจ มีความพิถีพิถันในการถ่ายทอดและผลิตผลงานออกมาอย่างมีคุณค่า  โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 135 ภาพจาก 94 ศิลปิน

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลและถูกคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงใน นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 จำนวนทั้งหมด 49 ผลงาน โดยผลงาน  “แถลงข่าว 2” ของนายอานนท์ เลิศพูลผล อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ

ถ่ายทอดถึงแนวความคิดและเจตนารมณ์ด้านความเข้าใจในเรื่องความดีความชั่ว จากการที่ได้รับการสั่งสอนและปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ช่างแตกต่างไปจากที่ได้รู้ได้เห็นเมื่อเติบโตขึ้น สะท้อนถึงความรู้สึกถูก-ผิดในเรื่องของกฎหมายและศีลธรรม

ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “Decommissioned No.4” โดย นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 28 ปี ใช้เทคนิคสีอะคริลิคถ่ายทอดให้เห็นภาพทำนายในอนาคต กับเหล่าเศษซากสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกส่งออกไปนอกโลกจำนวนมหาศาล สุดท้ายกลายเป็นขยะถูกทิ้ง

และผลงาน “ความงามในความผูกพัน”โดย นางสาวณัฐกานต์ เจริญเชาว์ อายุ 24 ปี  ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ ที่สะท้อนถึงสุนทรีภาพแห่งความสุขและความรักสายสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในสังคมไทย และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “วัตถุในความสัมพันธ์ 2”

โดย นายปัญญาวิศิษฐ์  สุริสุข อายุ 22 ปี ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ถ่ายทอดออกมาจากแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประกอบอาชีพของครอบครัว บนพื้นฐานอาชีพที่ไม่มั่นคงนัก ในรูปแบบที่เป็นกึ่งนามธรรมในชีวิต ต่อมาคือผลงาน “Cyber Bullying” โดย นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์ อายุ 35 ปี

ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่สะท้อนแนวคิดในสังคมไทยเรื่องการ Bully ด้วยการล้อเลียน ให้ร้าย ต่อว่าด้วยคำพูดเกลียดชังกันในโลกโซเซียล ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว โดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่ และผลงาน “ใครงามฤกษ์ในปฐพี”

โดย นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ อายุ 35 ปี ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ภาพสื่อออกมาให้บุคลิกภายนอกสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน การลุ่มหลงเสพติดการศัลยกรรม ทำให้มนุษย์ยึดติดอยู่กับบ่วงพิมพ์นิยมแห่งความงาม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02 281 2224