ทีเซลส์ นำทีมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยดุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย

โดยมีนายภาษเดช หงส์รดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี , นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เริ่มต้นกิจกรรมโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า  “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยว่า ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ งานด้านทันตกรรม ระบบดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันฝึกสมอง รวมถึงระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics Platform) ผ่านกลไกการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนคร และโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมสู่ภูมิภาค จึงเกิดเป็นหนึ่งแนวคิดของการดำเนินงาน “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์” ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเฉพาะส่วนกลาง แต่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีนี้ หน่วยงานจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึง องค์การเภสัชกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพรมมิมาแจก เช่นเดียวกับ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับกลีบบัวแดง มา เช่นเดียวกัน ซึ่ง ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง และส่งเสริมการทำงานของสมอง โดยการสนับสนุนหลักจากทางทีเซลส์ (TCELS) ในการแจกครั้งนี้ จึงได้มาร่วมกันจัดงานให้กับพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลนี้”

“โดยภายในงาน จะมีการนำเสนอ แอปพลิเคชัน (Application) “MEMO GAMING” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมองด้านความจำ จดจำสิ่งต่างๆ วิเคราะห์รูปทรง จดจำตำแหน่งในภาพ ผ่านตัวการ์ตูนเพิ่มสีสันในสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์  สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า memo gaming ที่ PlayStore และ AppStore  และความพิเศษครั้งนี้ ยังมีชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ (cognitive training cards) ซึ่งประกอบด้วย การ์ดฝึกสมองจำนวน 3 ชุดหลัก ได้แก่ การ์ดจับคู่ภาพเหมือน การ์ดจับคู่ภาพสัมพันธ์ และการ์ดจับคู่ภาพตรงข้าม ที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ออกแบบมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังสมองในผู้สูงอายุ มาแจกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย โดยจะช่วยเป็นสื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน โดยเฉพาะได้นำไปเปิดตัวที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากที่ทีเซลส์ (TCELS) เคยมีส่วนร่วมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว (Medicopolis) จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าจุดเด่น คือ มีเครือข่ายของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา”

และมีการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดย ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติรองประธานและเลขานุการ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

และแนะนำแอปพลิเคชั่นบริหารสมองและชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ โดยนายประธาน รัชตจำรูญ ผู้จัดการอาวุโสทีเซลส์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ ของโครงการคืองานส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงราย นายช่วง ทะกัน นายกเทศบาลตำบลสถาน พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ร่วมด้วยตัวแทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกันเปิดงานส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสถาน วัดเชียงคาน ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ในฐานะประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ได้เล่าให้คณะสื่อมวลชนฟังว่า  ในภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงราย มีประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยโดยมีประมาณ 1.9 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการซึมเศร้า ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ อาหาร และการดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งยังถูกหลอกลวงได้ง่ายโดยในปี 2554 จึงได้เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกขึ้นใน จ.เชียงราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย บ้านหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน และขยายครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งตอนนี้มีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วกว่า 137 แห่ง รวมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกว่า 2 หมื่นคน โดยเป็นลักษณะการรวมกลุ่มในรูปแบบของจิตอาสา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ให้กำลังใจ และมีการเสริมสร้างอาชีพให้มีรายได้อีกด้วย