CRG ชวนพนักงานร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวร

ซีอาร์จี ชวนพนักงานร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวร ในกิจกรรม “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ภายใต้แนวคิด “ลดปัญหาขยะง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ”

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) จัดกิจกรรม “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ภายใต้แนวคิด “ลดปัญหาขยะง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ขยะพลาสติก และเชิญชวนพนักงานร่วมทำบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

บริจาคขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้แก่ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำไปผลิตผ้าไตรจีวร โดยครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ซึ่งจำนวนขวดน้ำพลาสติกที่ส่งมอบให้แก่วัดจากแดงทั้งหมดได้แก่ 7,000 ขวด

ในระยะเวลาการเปิดรับบริจาค 1 เดือน สามารถนำไปผลิตผ้าไตรจีวรได้ถึง 465 ผืน ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ และที่มาของกิจกรรม “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ว่า

“จากที่บริษัทในเครือเซ็นทรัลมีการตระหนักในปัญหาขยะพลาสติกและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จึงเกิดโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกต่างๆ มากมาย ทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงานภายในองค์กร และยังบอกต่อไปยังพนักงานที่อยู่ประจำหน้าร้านของเรา

เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืน” กิจกรรม “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ภายใต้แนวคิว “ลดปัญหาขยะง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ”

โดยจุดเริ่มต้นในครั้งนี้ ได้ริเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุด ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันคือ ขวดน้ำพลาสติก ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าในตอนนี้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นสัดส่วนที่มีปริมาณสูงมากถึง 2 ล้านตันเมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด เราจึงได้เข้าร่วมในโครงการ “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก”

กับวัดจากแดง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากพนักงานทุกคน โดยขวดน้ำที่ได้นำไปบริจาค จะไปถูกนำไปผลิตเป็นผ้าจีวร ที่มีส่วนผสมของพลาสติกประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ 1 ผืน ใช้ขวดพลาสติกทั้งหมด 15 ขวด