หวังรัฐบาล “อาสาฬหบูชา” จะไม่เป็นรัฐบาล “ฮาโลวีน”

ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงบ่ายๆ ของวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 อันเป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งของพุทธศาสนา หรือ “วันอาสาฬหบูชา” นั่นเอง

ก่อนจะมานั่งโต๊ะเขียนหนังสือผมเดินเข้าไปกราบพระในห้องพระมาเรียบร้อยแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกับนั่งทำใจให้สงบทบทวนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในบทต่างๆ อยู่หลายนาที

บังเกิดความปีติใจและความอิ่มเอิบอย่างไม่สามารถจะประมาณได้

จึงขออนุญาตที่จะมองโลกในแง่ดีและเขียนต้อนรับรัฐบาลใหม่ “บิ๊กตู่ 2” อีกครั้งหนึ่ง ในทางที่ดีในทางให้กำลังใจ และถือโอกาสอวยชัยให้พรแก่รัฐบาลนี้ควบคู่ไปด้วย

หนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่วางอยู่ข้างหน้าผมพาดหัวและรายงานข่าวตรงกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ ในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 ก.ค. เร็วกว่าหมายกำหนดการเดิม 1 ชั่วโมง

นั่นหมายถึงว่าหลังจาก 17.00 น.ไปแล้ว เราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดโดยสมบูรณ์ และรัฐบาลชุดเก่า อันเป็นผลพวงจากระบบเผด็จการร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีคนเก่าจะสิ้นสุดลง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ก็จะสลายตัวไปด้วย

ประเทศไทยของเราจะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง ซึ่งแม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นก้าวแรกของการที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในอนาคต

ที่สำคัญการได้รัฐบาลประชาธิปไตยกลับมาในวัน “อาสาฬหบูชา” อันเป็นวันมงคลอย่างยิ่งเช่นนี้ น่าจะเป็นผลดีทั้งแก่คณะรัฐบาลเองและแก่พวกเราชาวไทยในวันข้างหน้าไม่มากก็น้อย

ในแง่ของรัฐบาลนั้น การเข้ารับตำแหน่งในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งจะมีการทำบุญตักบาตร และการเวียนเทียนทั่วประเทศไทย ย่อมจะทำให้รัฐมนตรีทุกท่านเกิดความสำนึกว่า ท่านได้เข้าบริหารประเทศในวันบุญ ท่านจึงควรจะบริหารโดยยึดหลักบุญหรือธรรมะต่างๆ เป็นหลัก

ไม่นำการบริหารที่เป็นบาปมาใช้ และวันใดที่ท่านเผลอใจจะใช้วิธีบาปๆ เข้าบ้าง ก็อาจจะนึกได้ว่าเราเข้ารับตำแหน่งในวันพระใหญ่ 2562 นะ ความคิดที่อยากจะทำบาปทั้งหลายก็จะค่อยๆ หดหายไป

หากเราจำกันได้ธรรมะในการดำเนินชีวิตที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในวันอาสาฬหบูชาก็คือ “มรรค 8” หรือหลักปฏิบัติ 8 ประการนั่นเอง

อันได้แก่ 1.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเห็นตามที่เป็นจริง 2.สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ หรือคิดในสิ่งที่ชอบ 3.สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือการพูดดีไม่ว่าร้ายกล่าวร้ายคนอื่น 4.สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ หรือกระทำด้วยความสุจริต

5.สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพที่ชอบ ที่สุจริต 6.สัมมาวายามะ พยายามชอบ หมั่นทำแต่ความดี ละกระทำความชั่ว 7.สัมมาสติ ระลึกชอบ ทำทุกอย่างด้วยการมีจิตสำนึกอย่างมีสติสัมปชัญญะ และ 8.สัมมาสมาธิ ตั้งจิตให้แน่วแน่มีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านในการดำเนินชีวิต

ถ้ารัฐมนตรีทุกท่านยึดหลักมรรค 8 ซึ่งเป็นการกระทำในสิ่งที่ดีที่ชอบ ที่ซื่อสัตย์สุจริต ทั้ง 8 ประการเป็นที่ตั้ง ก็จะทำให้รัฐบาลนี้ปราศจากการโกงการกินอันเป็นปัญหาที่ร้ายกาจของหลายรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา

ท่านก็จะสามารถบริหารประเทศอยู่ได้นาน และก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าด้วยดี นักลงทุนมั่นใจ พร้อมจะมาร่วมลงทุนในประเทศไทย อันจะเป็นผลให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

เมื่อรัฐบาลบริหารได้ดีอยู่ได้นานเกิดการพัฒนาต่างๆ พวกเราชาวประชาก็จะพลอยได้รับอานิสงส์มีความสุขความเจริญไปด้วย

ผมก็หวังว่า ท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันนี้ จะได้ปฏิบัติตามสัตย์ที่ท่านถวายฯ และปฏิบัติตามมรรค 8 แห่ง อาสาฬหบูชาไปตลอดเวลาที่ท่านบริหารบ้านเมืองนับตั้งแต่นี้

ขอให้ผลบุญทั้งหลายทั้งปวง และผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมจงบันดาลให้ท่านอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ด้วยเถิด

ขอย้ำอีกครั้งนะครับ…ท่านทั้งหลายได้เป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์ในวัน “อาสาฬหบูชา” ของไทย ไม่ใช่วัน “ฮาโลวีน” ของฝรั่ง เพราะฉะนั้นอย่าได้กลายเป็นภูตผีปีศาจมาหลอกหลอนชาวไทย หรือกลายเป็นผีดิบมาดูดเลือดชาวไทยเป็นอันขาดเชียวนา.

“ซูม”