กระทรวงพาณิชย์จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show 2019

DITP เดินหน้าส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ DEmark Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานรอบสุดท้าย และตัดสินรางวัล

ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

ซึ่งเครื่องหมายรับรอง DEmark จะเป็นใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน ๖๘๕ รายการ จากทั่วประเทศไทยภายในงานเปิดนิทรรศการ มีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “รางวัล DEmark ประตูสู่ความสำเร็จระดับสากล”

โดยนักออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2018 อาทิ คุณปิยะพงศ์ ภูมิจิตร นักออกแบบกราฟิก/กรรมการผู้จัดการ Shake & Bake Studio ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบแฟชั่นผู้ออกแบบผลงานเสื้อผ้าให้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณรัฐ เปลี่ยนสุข ผู้อำนวยการออกแบบสัมผัสแกลอรี่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์สู่งานศิลปะ รางวัล DEmark

ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด DESIGN IS LIVE! ดีไซน์สร้างวิถีชีวิต และในปีนี้มีการพิจารณารางวัลเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มผลงาน จากเดิม 6 กลุ่ม มาเป็น 7 กลุ่ม คือกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Hotel / Restaurant / Café) ซึ่งเป็นกลุ่มผลงานใหม่ที่เกิดขึ้น

โดยงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย ในโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จะจัดขึ้นที่ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2507-8262,0-2507-8278