“โออิชิ” ยกทัพอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานสไตล์ญี่ปุ่น บุก THAIFEX 2019

ตอกย้ำความเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นางสาว เมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

ยกทัพสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้ตราสินค้า โออิชิ อีทโตะ (OISHI EATO) อาทิ โออิชิ อีทโตะ แซนวิช, โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า, โออิชิ อีทโตะ ปูอัด ฯลฯ ร่วมออกบูธ

แสดงศักยภาพทางธุรกิจ ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ “THAIFEX World of Food ASIA 2019” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะเจราจา และสร้างเครือข่ายทางการค้า

ในกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมปรุง (ready-to-cook “RTC”) และกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน (ready-to-eat “RTE”) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562–1 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี