กทม.ร่วมกับ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “เฉลิมรัชกษัตรา บรมราชาภิเษก” 

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “เฉลิมรัชกษัตรา บรมราชาภิเษก”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และเผยแพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสู่การรับรู้ของชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

และโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักสถาบันพระมหากษัตริย์

อันจะมีผลต่อความปึกแผ่นของประเทศชาติ โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้–13 พฤษภาคม 2562 ณ ควอเทียร์ แกเลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์