วันเด็ก 2562 กับนานากิจกรรมสุดสนุก ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “สุขสันต์วันเด็ก 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมีกิจกรรมให้น้องๆ หนูๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเพลิดเพลินมากมายตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ปีนี้เตรียมมาสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย สำหรับน้องๆ ที่รักการสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้แก่ กิจกรรม “เพ้นท์ผ้าบาติก” เรียนรู้วิธีการทำผ้าบาติกแบบไทย ระบายสีบนลายผ้าบาติกเขียนเทียน กิจกรรม “ถุงผ้า DIY” ออกแบบลายถุงผ้าของตนเอง ผสมลายผ้าลายต่างๆ และลงสีตามจินตนาการของตนเอง กิจกรรม “ถักรักเชือกลีซอ” สนุกกับการนำเชือกลีซอ หัตถกรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มาทำเครื่องประดับในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมระบายสี “เครื่องโขน” เรียนรู้เครื่องแต่งกายตัวละครโขนผ่านการระบายสี

และกิจกรรม “ท่องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ” ชมสองนิทรรศการกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา และนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษระหว่างชมนิทรรศการ แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบละ ๓๐ คน รอบแรก เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.  และรอบสอง เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กอายุ ๗-๑๒ ปี และผู้ใหญ่เสียค่าเข้าชมตามอัตราปกติ ๑๕๐ บาท)

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้ทางประตูวิเศษไชยศรี โดยแนะนำให้เดินทางด้วยรถหรือเรือโดยสารสาธารณะ หากนำรถมาสามารถจอดได้ที่ท่าราชวรดิษฐ์ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand