2 ปีแห่งการเฉลิมฉลอง บุคคลสำคัญ “ของโลก”

วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 99 ของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเป็นวันครบ 39 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐด้วยในโอกาสเดียวกัน

ถือเป็นประเพณีของพวกเราชาวไทยรัฐที่จะจัดกิจกรรมขึ้นภายในโรงพิมพ์ เพื่อรำลึกถึงท่าน ผอ.กำพล และบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ตลอดจนคุณครูของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิไทยรัฐ

รวมถึงกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน ให้แก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่จะเป็นกำลังสำคัญของแวดวงสื่อมวลชนในอนาคต

สำหรับปีนี้กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ครูและผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ที่มาจากทั่วประเทศ

ในส่วนของการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งมีรางวัลสูงถึง 2 แสนบาทนั้น ปีนี้ไม่มีวิทยานิพนธ์ฉบับใดที่สมควรได้รับรางวัล คงต้องรอการประกวดครั้งต่อไป ขอแจ้งให้บัณฑิตทั้งหลายเตรียมส่งผลงานมาลุ้นกันใหม่ปีหน้านะครับ

ก็มาถึงกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง…ได้แก่ การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ  ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มากล่าวถึงความสำคัญและความคืบหน้าของ การปฏิรูปการศึกษา ที่เดินทางมาจนถึงจุดนี้

ในหัวข้อ “ปฏิรูปแล้วการศึกษาของไทยจะดีขึ้นอย่างไร?”

ขอเรียนว่าท่านผู้อ่านและประชาชนทั่วไปก็เข้ามาฟังได้นะครับ ขอเพียงแจ้งความจำนงผ่านฝ่ายรักษาความปลอดภัยประตูใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่านก็จะได้รับความสะดวกในการที่จะเข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา

ดังที่ทราบกันแล้วว่า เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาลของท่าน ผอ. กำพล วัชรพล ที่จะมาถึงในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้มีการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงปารีส มีมติยกย่องท่าน ผอ.กำพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

โดยให้มีการเฉลิมฉลองในปีพุทธศักราช 2561-2562 ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐก็ได้จัดขึ้นเป็นระยะๆ ด้วยการก่อสร้างและเปิด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา แห่งใหม่ไปแล้วรวม 3 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ส่วนที่เหลืออีก 7 โรงเรียนตามเป้าหมายที่เราจะสร้างให้ใหม่ 10 โรงเรียน รวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว 101 โรงเรียน เป็น 111 โรงเรียนนั้น จะได้ดำเนินการส่งมอบและจัดพิธีเปิดต่อไปภายในปี 2562 นี้

สำหรับพิธีเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ “100 ปี กำพล วัชรพล” ซึ่งจะเป็นงานใหญ่อันเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกับ UNESCO นั้น ตามแผนการที่เราเตรียมไว้ จะประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนจะเป็นวันที่แน่นอนวันใด หรือมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โปรดติดตามข่าวคราวต่อไปด้วยนะครับ

ดังนั้น ในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ 99 ปีชาตกาลของท่าน จึงถือเป็นวัน “เตรียมการ” เพื่อไปสู่การเฉลิมฉลองในปีหน้า

ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐในฐานะแม่งานก็ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการปูพื้นไปสู่การเฉลิมฉลองในปี 2562 เป็นส่วนใหญ่ดังรายการต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

โดยเฉพาะการแสดงปาฐกถาพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยตรง นับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานส่วนสำคัญที่ ผอ.กำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในครั้งนี้

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจใคร่รู้ใคร่ทราบว่าการปฏิรูปการศึกษาของไทยไปถึงไหนแล้ว และจะเกิดประโยชน์โพดผลแก่ประเทศไทยเพียงใด…อย่าลืมแวะมาที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไป.

“ซูม”