มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ จัดการแสดงดนตรี “ดุริยนาฏนวมินทร์”

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนของบุญรอดบริวเวอรี่ จัดการแสดงดนตรีดุริยนาฏนวมินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงแก่ปวงชนชาวไทย

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแสดงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดุริยนาฏนวมินทร์ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแก่ปวงชนชาวไทย โดยจะจัดแสดงในวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ เวลา ๑๔.๓๐ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการแสดงเป็น ๒ องก์ ได้แก่

องก์ที่ เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์เพลงมาร์ช โดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และบทเพลงพระราชนิพนธ์ อื่นๆ อาทิ สายฝน, ยามเย็น, ในดวงใจนิรันดร์, ค่ำแล้ว ฯลฯ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ อำนวยเพลงโดยวานิช โปตะวนิช พร้อมด้วยนักร้องรับเชิญ ได้แก่ นันทิดา แก้วบัวสาย, กิตตินันท์ ชินสำราญ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, เวธกา วสุรัตน์, กานดา วิทยานุภาพยืนยง, ฉัฏฐ์วรรณ ทีปสุวรรณ และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องก์ที่ มโนห์รา บัลเล่ต์ (Manohra Ballet) บัลเล่ต์สัญชาติไทยเรื่องแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงชุด “กินรี สวีท” (Kinari Suite) ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ นับเป็นการแสดงที่หาชมได้เฉพาะในโอกาสพิเศษ โดยถ่ายทอดผ่านเพลงพระราชนิพนธ์รวม ๕ บทเพลง ได้แก่ เริงวนารมย์, พรานไพร, กินรี, ภิรมย์รัก และอาทิตย์อับแสง บรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ กำกับการแสดงและออกแบบท่าเต้น โดยสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา อีกทั้งเครื่องแต่งกายบัลเล่ต์ที่ออกแบบอย่างสวยงามตระการตา ร่วมแสดงโดยนักบัลเล่ต์ชาวไทยกว่า ๑๐๐ คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถสอบถามการจองบัตรและสำรองที่นั่งเพื่อร่วมชมการแสดงดุริยนาฏนวมินทร์ ได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. ๐๒ ๒๖๒ ๓๔๕๖  หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๒๐๐, ๘๐๐, ๑,๒๐๐, ๑,๖๐๐ และ ๒,๐๐๐ บาท (ส่วนลด ๒๐ % สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และ ๕๐ % สำหรับนักเรียน)