ขอแรงคนไทยร่วมส่งชื่อ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีการแถลงข่าวโครงการหนึ่ง ซึ่งหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่นำมาลงเป็นข่าวเล็กๆ แต่ในความเห็นของผมมองว่าข่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง สมควรที่จะนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ได้แก่ข่าวที่ว่าแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แถลงเปิดตัวโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อสรรหาแพทย์ที่ผู้คนในแต่ละจังหวัดรักหรือชื่นชมหรือยกย่องมากที่สุดในจังหวัดนั้นๆ จนครบทั้ง 77 จังหวัด 77 คน

ทั้งนี้ก็เพื่อจะเฟ้นหาแพทย์ที่มีจริยธรรมเป็นที่รัก ไว้ใจ และเชื่อมั่นในสายตาประชาชน สำหรับเป็นแม่แบบแก่แพทย์รุ่นหลังๆ ในการที่จะสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพแพทย์ให้เป็นที่รักของประชาชนเช่นเดียวกับแพทย์ “ในดวงใจ” ที่จะได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ท่านรู้สึกยินดีมากๆที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะวิธีการเลือกแพทย์ในดวงใจ ที่ทางแพทยสมาคมฯจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อโดยตรง ผ่านช่องทางการสื่อสารในหลายๆ ช่องทางด้วยกัน

เช่น ส่งผ่านไปรษณียบัตร หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ที่แพทยสมาคมฯ จะนำไปติดไว้ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ หรือทางแอปพลิเคชัน Doctor in my heart เป็นต้น

สำหรับไปรษณียบัตรนั้น ทางโครงการจะจัดพิมพ์ไว้ให้โดยเฉพาะและจะกระจายไปตามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาต่างๆ สามารถที่จะขอรับและกรอกรายชื่อส่งมาได้เลย เพราะมีที่อยู่ของแพทยสมาคมฯพิมพ์จ่าหน้าไว้อยู่แล้ว

หรือจะซื้อไปรษณียบัตรส่งเองก็ได้ครับ…โดยส่งไปที่ “โครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” แพทยสมาคมฯ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้นที่ 4 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 10310

จะมีข้อแม้อยู่นิดเดียวก็คือ ขอให้เขียนสั้นๆ กำกับมาด้วยว่า เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเลือกแพทย์ท่านนั้น ท่านนี้ คืออะไรบ้าง? เช่น ประทับใจในเรื่องใด? ชื่นชมในประเด็นไหน? และที่สำคัญจะต้องเป็นแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดของท่านเท่านั้น และเสนอเพียง 1 ท่านเท่านั้น

“ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการร่วมกิจกรรม ร่วมส่งชื่อและร่วมโหวตกันมากๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป” นายกแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในที่สุด

ก็อย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นนั่นแหละครับว่า ผมอ่านข่าวนี้จบแล้วก็มองเห็นถึงความสำคัญ และตัดสินใจในทันทีที่จะช่วยในการเผยแพร่

เพราะเท่าที่ผ่านมา อาจจะมีการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในรูปแบบต่างๆ มาพอสมควร แต่ก็มักจะเป็นการคัดเลือกจากแพทยสมาคมฯ หรือจากสถาบันของวงการแพทย์ หรือแม้แต่สมาคมศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เท่านั้น

ประชาชนอาจมีส่วนร่วมบ้างก็เพียงทางอ้อม เพราะในบางรางวัลคณะกรรมการจะส่งตัวแทนไปสอบถามความเห็นประชาชนเพิ่มเติมบ้างแต่ การตัดสินจะอยู่ที่คณะกรรมการเสียเป็นส่วนใหญ่

แต่ครั้งนี้การตัดสินว่าแพทย์คนไหนจะเป็น “แพทย์ในดวงใจ” นั้น จะขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นสำคัญ คือ ประชาชนจะเป็นผู้คัดเลือกมาให้ก่อนเป็นเบื้องต้น และแม้จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมชี้ขาดในภายหลัง แต่จะเป็นเพียงส่วนประกอบ มิใช่เป็นผู้ชี้ขาดหลักดังเช่นโครงการที่ผ่านๆ มา

เพื่อจูงใจให้ประชาชนร่วมส่งชื่อคุณหมอที่ท่านรักมามากๆ ทางแพทยสมาคมฯ ก็จะมีรางวัลตอบแทนให้ด้วย เช่น จะมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติให้แก่ผู้เสนอชื่อจังหวัดละรางวัลเป็นเบื้องแรก แล้วก็จะนำรายชื่อผู้เสนอทั้งประเทศมาจับรับรางวัลใหญ่ เช่น จักรยานยนต์,เครื่องรับโทรทัศน์, ไมโครเวฟ, พัดลม และเสื้อแจ็กเกต ฯลฯ

ขอเชิญท่านผู้อ่านแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอที่อ่านคอลัมน์ผมวันนี้ช่วยกระซิบบอกต่อๆ กันไปด้วยนะครับว่า แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เขาอยากได้เสียงโหวต อยากได้ข้อเสนอว่าใครสมควรเป็น “แพทย์ในดวงใจ” ของท่าน และขอเชิญชวนให้ท่านรีบส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีการแจ้งไว้ข้างต้นมาได้ตั้งแต่บัดนี้

หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ครับ และหลังจากนั้นจะประกาศผลให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มกราคม 2562 ว่าใครจะเป็น “แพทย์ในดวงใจ” ของประชาชนชุดแรก 77 ท่าน ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย.

“ซูม”