“โปรมูสิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต” ครั้งที่ ๕ และน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถ ทางด้านดนตรี รัชกาลที่ ๙

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีซึ่งเป็นที่ชื่นชมทั้งในและต่างประเทศจนสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูงและถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันลำดับที่ 23  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2507 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าแก่ปวงชนชาวไทย 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสานต่อ โครงการคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีที่ 5 เวทีในการเฟ้นหานักดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่มากความสามารถจาก ทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมและฝึกฝนความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกแบบเครื่องสาย และบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมความสามารถของนักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ทั้ง๒๕คนที่จะมาร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าในโปรมูสิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต 2018 ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.50 – 15.00 . พร้อมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระปรีชาสามารถด้านดนตรี” ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2561 ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 

ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “โครงการคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับความสนใจจากเยาวชนผู้มีความสามารถ และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีคลาสสิกเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดเวิร์คช็อปใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา เมื่อเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกเยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกแบบเครื่องสายจากทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมค่ายดนตรีที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักดนตรีมืออาชีพหลายท่านร่วมฝึกสอน และฝึกฝนความสามารถด้านดนตรีคลาสสิก รวมถึงฝึกฝนบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีอย่างถูกต้องรวมถึงสืบทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้คนรุ่นใหม่”

สำหรับการแสดงดนตรีโปรมูสิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต 2018 ได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ บทเพลงชุด “กินรี สวีท” ประกอบด้วย เริงวนารมย์ (Nature Waltz), พรานไพร (The Hunter), กินรี (Kinari Waltz) และ ภิรมย์รัก (A Love Story) พร้อมด้วยบทเพลงอาทิตย์อับแสง (Blue Day) และบทเพลงคลาสสิกของโยฮันน์ ซเตราสส์ (Johann Strauß) ได้แก่ Die Fledermaus Overture, Pizzicato Polka และ Kaiser Waltz ซึ่งวงดุริยางค์ นีเดอร์ ออสเทอร์ไรซ์ โทนคืนสทเลอร์ ออเคสตรา( The N.O.Tonkunstler Orchestra) ที่เคยบรรเลงบทเพลงชุดนี้ร่วมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกหลายบทเพลง ได้แก่ สายฝน, ยามเย็น, มาร์ชราชนาวิกโยธิน และมาร์ชราชวัลลภ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา ซึ่งผู้ฟังได้แสดงความชื่นชมอย่างมาก โดยปรบมือถวายพระเกียรติเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้ส่งกระจายเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และนำเสนอข่าวไปทั่วประเทศ

ติดตามกิจกรรมต่างๆของโครงการคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ ปีที่ 5 โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/ProMusicaJunior