งาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2561 นี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2561 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์, กระทรวงพาณิชย์, สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชนจัดงาน ปทุมมาราชินีป่าฝน ประจำปี 2560” Emporium Emquartier The Queen of Tropical Rainforest 2018 ร่วมอนุรักษ์และสืบสานปณิธานแม่หลวง จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์รวมไปถึงสินค้าและนวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกระเจียวและปทุมมา ร่วมชมประติมากรรมหนุมานอมพลับพลาความสูงกว่า 7 เมตร ที่ประดับประดาโดยกกระเจียว, ไฮเดรนเยียและพันธ์ไม้อื่นๆ กว่า 100,000 ดอก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 813 สิงหาคม   ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

ปทุมมาราชินีป่าฝน ประจำปี 2561” Emporium Emquartier The Queen of Tropical Rainforest 2018 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาศักยภาพดอกไม้พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวไทย

นอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเจียวและปทุมมาแล้ว ทางศูนย์การค้ายังได้ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ ในการนำผลิตภัณฑ์แปลรูปไปต่อยอดจนเกิดรายได้ให้กับชาวไทยอีกด้วย พร้อมกันนี้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ยังได้นำผลงานหัตถศิลป์ไทยโดย “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” และงานศิลปหัตถกรรมจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอย่างใกล้ชิด อาทิ เครื่องประดับทองโบราณลงยาสี และ งานปักสะดึงกรึงไหม ณ บริเวณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

โดยไฮไลท์ของงานในปีนี้ นอกจากการแสดงประติมากรรมหนุมานอมพลับพลาความสูงกว่า 7 เมตรที่ประดับประดาไปด้วยกระเจียว, ปทุมมา, ดอกไฮเดรนเยียและพันธ์ไม้อื่นๆ กว่า 100,000 ดอก

โดยได้รับการสนับสนุนดอกไฮเดรนเยียจาก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย แล้วยังได้พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเจียวและปทุมมามากมาย อาทิ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 100% โดยสีที่ได้เป็นสีจากกระเจียวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ให้สีที่แตกต่างกัน อีกทั้งกลีบกระเจียวที่ใช้ในการย้อม ยังมีคุณสมบัติทำให้เส้นใยที่นำมาทอมีความนุ่ม ต่างจากสีย้อมผ้าทั่วไปที่ทำให้เนื่อผ้ามีความกระด้าง, ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าทอย้อมสีกระเจียว อาทิ กระเป๋า, เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ พร้อมอบกลิ่นกระเจียวครั้งแรก, ผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดกระเจียว รวมไปถึงอาหารปรุงสำเร็จ อาทิ เมี่ยงกระเจียว, น้ำพริกกระเจียว, ข้าวตังกระเจียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการกระเจียวเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 3 โครงการ CSR ของ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ที่สนับสนันให้เด็กๆ ในพื้นที่สร้างรายได้จากการปลูกกระเจียวและปทุมมามาจำหน่ายให้กับ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน”

และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 86 พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 19.19 น. เป็นต้นไปทางศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าใส่เสื้อสีฟ้า ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเพรียงกัน ณ ควอเทียร์ พาร์ค ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

พิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับคืน บัตรแทนเงินสดสำหรับรับประทานอาการมูลค่า 500 บาทและผ้าพันคอย้อมสีกระเจียว มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 บาท

โดยงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” Emporium Emquartier The Queen of Tropical Rainforest จัดขึ้นระหว่างวันที่  8-13 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์