งาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” ศูนย์รวมใจชาวไทยล้านนา

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงรายกล่าวเปิดงาน

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในการจัดงานและเป็นผู้แทนในการถวายสักการะ นอกจากจะมีหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมถวายสักการะแล้ว ในปีนี้ยังมีศิลปิน อาทิ คุณสกุล อินทกุล ศิลปินผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดอกไม้ไทยร่วมสมัย และคุณศักดิ์ชัย กาย นักจัดดอกไม้ระดับประเทศ มาร่วมจัดตกแต่งขันดอก หรือพานพุ่มดอกไม้อย่างล้านนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

สำหรับงาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” นี้ อ.นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรม ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 23 ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดงานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ และเป็นปีแรกที่ได้จัดแสดงนิทรรศการเครื่องสักการะอย่างล้านนา ร่วมกับงานพิธีถวายขันดอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจัดพานพุ่มดอกไม้สักการะ ทั้งนี้เพื่อสืบสานงานศิลป์เฉพาะถิ่นไว้เป็นมรดกแก่ชาติและชนรุ่นหลัง

อ.นคร พงษ์น้อย

คุณสกุล อินทกุล และคุณศักดิ์ชัย กาย

แอดมินมีโอกาสไปร่วมทำข่าวงานนี้มาค่ะ รู้สึกประทับใจในความพร้อมเพรียง ความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จากที่ฟังๆ มาก่อนว่างานนี้จะมีผู้คนมาร่วมเป็นหลักพันหลักหมื่น ทำเอารถติดในบริเวณรอบอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ก็ได้เห็นผู้คนจำนวนมากเป็นบุญตาในครานี้ ส่วนภาพรถติดนั้นไม่ได้พบเจอค่ะ

งานนี้คลาคล่ำด้วยชาวไทยล้านนาที่มาจากจังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆ ที่ต่างแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างสวยงาม อลังการ โดยแต่ละคณะจะนำขันดอกเดินขบวนไปวางหน้าหน้าพระบรมรูปหล่อสำริด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เอื้ออารี ถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นอย่างมาก

สำหรับ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) โดยการนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคมมาอยู่รวมกันแบบครอบครัว

ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมด้วยนะคะ โดยมีสถานที่ที่น่าสนใจคือ หอคำ, หอแก้ว และศาลาแก้ว อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท ผู้สูงอายุ/พระสงฆ์/คนพิการ 50 บาท ข้าราชการ 70 บาท บุคคลทั่วไป 100 บาท อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท

“หอคำ” เป็นคำเรียกที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครของคนไทยหลายกลุ่ม หลายเมือง ในบริเวณภาคเหนือในเขตล้านนา เช่น คนไทเขินในเมืองเชียงตุง คนไทใหญ่ในเมืองไทย รัฐฉานของพม่า มีคำเรียกทั้งหอคำและหอเจ้าฟ้า ในขณะที่คนไทยในสยาม ใช้คำว่าพระราชวังหรือพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ที่ใช้ในการบริหารราชกิจ และประกอบพิธีกรรม หอคำสำคัญในภาคเหนือพบที่เมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และเมืองน่าน เป็นต้น

หอคำ

หอคำ ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ชาวเชียงรายร่วมใจสร้างหอคำแห่งนี้ถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (คริสต์ศักราช 1984) รูปทรงอาคารสอบเข้าตามลักษณะเรือนล้านนาโบราณ เหมาะที่จะมาชมความงามและศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะ

ปัจจุบัน หอคำได้ปิดปรับปรุงไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ค่ะ

“หอแก้ว” เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับไม้สักแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแนบแน่นของชาวเหนือที่มีต่อไม้สักในหลายมิติ ทั้งเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันของชาวเหนือ นับแต่เครื่องมือทางการเกษตรอันเป็นอาชีพหลัก เครื่องเรือน ตลอดจนเครื่องครัวและเครื่องใช้ในการปั่นทอเครื่องนุ่งห่ม

“ศาลาแก้ว” ศาลาริมน้ำทรงล้านนา เป็นอาคารเอนกประสงค์ ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติเขียวชอุ่มสบายตา เหมาะสำหรับทำกิจกรรม จัดงานเลี้ยง จัดประชุม ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีบริการ “ล้านนาดินเนอร์” ที่เสิร์ฟอาหารค่ำ มื้อพิเศษ ท่ามกลางอุทยานที่สงบงาม ร่มรื่นและหอมเย็นเป็นธรรมชาติ โดยมีอาหารพื้นเมืองจากตำรับของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมทั้งการแสดงฟ้อนรำอันแสนอ่อนหวานวิจิตรตระการ โดยมีฉากหลังเป็นสถาปัตยกรรมอันเรียบง่ายที่สง่างามของล้านนา

ใครมีโอกาสไปเที่ยวเชียงราย ขอเชิญชวนให้แวะดื่มดำ่บรรยากาศดีๆ พร้อมทั้งศึกษาศิลปะวัฒนธรรมล้านนากันที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงค่ะ

“แอดมินYathinun”