ฉลอง “100 ปี” ผอ.กำพล เปิดโรงเรียนใหม่ที่ “ตรัง”

วันนี้ (จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ผมต้องขออนุญาตนำมากราบเรียนท่านผู้อ่านได้รับทราบไว้

เนื่องเพราะท่านผู้อ่านในฐานะผู้มีอุปการคุณ อุดหนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาโดยตลอดนั่นเอง ที่ทำให้เรามีวันนี้ และสามารถที่จะจัดกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ขึ้นมาได้

นั่นก็คือ พิธีมอบอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” ให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในเวลา 13.30 น.

ดังที่ทราบแล้วว่า อาคารเรียนของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในทุกๆ จังหวัดของประเทศไทย เป็นอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามนโยบายของอดีตผู้อำนวยการ กำพล วัชรพล ที่ประสงค์จะร่วมพัฒนาการศึกษาไทยด้วยการแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไปสร้าง และดูแลโรงเรียนดังกล่าว

หลังจากสร้างอาคารแล้วก็จะมอบหมายให้ “มูลนิธิไทยรัฐ” เข้ารับช่วง ในการสนับสนุนจุนเจือโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยการจัดงบประมาณอุดหนุนทางด้านการเรียนการสอน ด้านอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ฯลฯ

งบประมาณที่มูลนิธิไทยรัฐใช้ดำเนินการสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในแต่ละปีนั้น ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการสนับสนุนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกัน ร่วมกับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ที่กรุณามอบผ่านมูลนิธิไทยรัฐดังที่เราจะลงข่าว หรือลงภาพแจ้งให้ทราบอยู่เสมอๆ

จากข้อเท็จจริงข้างต้น จึงนับว่าท่านผู้อ่านที่มีอุปการคุณต่อเรานั้นเอง ที่มีส่วนอย่างสำคัญยิ่งในการก่อสร้างและดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั้ง 101 แห่ง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ต่อมาเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ผอ.กำพล วัชรพล ในปี 2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้มีโครงการที่จะจัดสร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อเป็นอนุสรณ์เพิ่มขึ้นอีก 10 โรง เพื่อให้เป็น 111 โรงทั่วประเทศ

โครงการนี้เป็นโครงการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ดำเนินการไปก่อนที่ท่าน ผอ.กำพล วัชรพล จะได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนเมื่อปีที่ผ่านมา

แต่ก็สอดคล้องกับแนวทางการเฉลิมฉลองการเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่จะเริ่มขึ้นตามคำแนะนำของยูเนสโกตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงแจ้งต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจ้งต่อยูเนสโกในการที่จะนำโครงการก่อสร้างอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาใหม่อีก 10 แห่งเข้าเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองด้วย

ดังนั้น ในพิธีส่งและรับมอบอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่แล้วเสร็จเป็นโรงเรียนแรกในวันนี้ จึงเท่ากับเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลกอย่างเป็นทางการสำหรับท่าน ผอ.กำพล

โดยจะมีคุณ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะชาวตรังเป็นประธาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ศิริพัฒ พัฒนกุล ตลอดจนท่านรองเลขาธิการ สพฐ. ดุษณี ธโนศวรรย์ ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

สำหรับผู้แทนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประกอบด้วย คุณ วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครือไทยรัฐ กรุ๊ป และ คุณ มานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสในฐานะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ตลอดจนหัวหน้าข่าวอาวุโส และคอลัมนิสต์อาวุโสของไทยรัฐ ฯลฯ

นอกจากการมอบอาคารให้เป็นสมบัติของทางราชการสืบไปแล้ว ยังจะมีการมอบเงินอีก 200,000 บาท ให้เป็นกองทุนเพื่อจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ต่อไปอีกด้วย

ผมและพวกเราในไทยรัฐอีกหลายคน มีโอกาสเดินทางไปพบกับพี่น้องชาวบ้านเกาะเต่าเมื่อหลายเดือนก่อน รู้สึกประทับใจในความสามัคคีกลมเกลียวของชาวบ้าน และภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่สงบร่มรื่น ตลอดจนความกระตือรือร้นของเด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านเกาะเต่าอีกครั้ง ที่มอบความไว้วางใจให้มูลนิธิไทยรัฐเป็นผู้ดูแลอีกแรงหนึ่งควบคู่ไปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

เราจะดูแลสนับสนุนเกื้อกูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่ 102 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับ.

“ซูม”