พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเสวนา 16 มิ.ย.นี้

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑” ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคมจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ศกนี้

เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเกร็ดประวัติอันน่าสนใจจากของขวัญแห่งมิตรภาพชิ้นสำคัญ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อกันมายาวนานกว่า ๒ ศตวรรษในหลากหลายมิติ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จะจัดกิจกรรมเสวนา “ของขวัญพระราชทานแห่งมิตรภาพและการพาณิชย์จากราชอาณาจักรไทยในพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสหรัฐอเมริกา” โดยได้รับเกียรติจาก วิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ” ร่วมด้วย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของขวัญพระราชทานจากราชวงศ์ไทย ทั้งที่จัดแสดงภายในนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ และวัตถุชิ้นอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาจัดแสดง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง (การเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ และมีบรรยายสรุปภาษาไทยในช่วงท้าย)

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ ๑๐๐ บาท รับจำนวนจำกัด ๖๐ คน ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ทางโทร. ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand