สถาพรบุ๊คส์จัดงานมุทิตาจิต 89 ปี ส.พลายน้อย

วรพันธ์ – เจติยา โลกิตสถาพร ผู้บริหารบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด จัดงานมุทิตาจิตฉลองวันเกิดครบรอบวันเกิดปีที่ 89 ของ ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ร้านโรงสี ล้ง 1919

และในโอกาสนี้สถาพรบุ๊คส์ขอนำกาพย์ห่อโคลง ประพันธ์โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง มาเผยแพร่เพื่อเชิดชู ครูสมบัติ พลายน้อย ที่เป็นทั้งนักเขียนที่สร้างผลงานด้านภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไว้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นครูของเหล่าลูกศิษย์ที่รักในงานเขียนและผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านถ่ายทอด ดังนี้

ยงยืนยอดเยี่ยมแล้ว         กราบครู
“สมบัติ” อักษรพรู            พร่างพร้อม
“พลายน้อย” ยิ่งยศชู        เชิดชื่น
“แปดสิบเก้า” ปีล้อม        ด้วยรักสนองสนาน

ยอดเยี่ยมเจิดจำรัส          ครู “สมบัติ” อักษรสราญ
บันทึกทั้งเหตุการณ์          และทุกสิ่งไว้ด้วยใจ
บ้านเมืองและผู้คน           ล้วนบันดลความเป็นไทย
จดจำทุกสมัย                   และจดจารทุกเวลา

ชื่อว่า “ส.พลายน้อย”        คือผู้รักในอักษรา
สืบทอดเส้นทางมา           อย่างผู้รู้และเชี่ยวชาญ
นักเขียนสารคดี               ผู้มากมีซึ่งข่าวสาร
เรื่องเล่าและตำนาน          ละเอียดลออเห็นภาพเพลิน
ภาษางามและง่าย            อ่านสบายไม่ขาดเกิน
เรื่องราว ดังเชื้อเชิญ         ให้เรียนรู้สู่รากไทย
ขอบคุณทุกถ้อยคำ           ที่ชื่นฉ่ำและชูใจ
ยังตรึงอยู่ภายใน              ด้วยความรักและผูกพัน
กราบศิลปินแห่งชาติ         ผู้องอาจทางสร้างสรรค์
“แปดสิบเก้า” แห่งวารวัน   ขอยิ่งยืนยิ่งดีเทอญ