กลุ่มจังหวัดสนุก นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

กลุ่มจังหวัดสนุก นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย 3 ธรรม กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยใช้เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ พระธาตุพนม, พระธาตุเชิงชุม, แก่งกะเบา, ชมวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร เพื่อกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างภาพลักษณ์เมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดสนุก สร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกมากขึ้น

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวถึงโครงการฯ ว่า โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย 3 ธรรม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มจังหวัดสนุก (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) มีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน มีความเชื่อมโยงเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นพื้นที่โดดเด่นด้าน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมมีกิจกรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมพิธีกรรมความเชื่อในรูปแบบฮีต 12 ครอง 14 ล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนำเรื่องเล่าของชุมชนในพื้นที่ อันได้แก่ ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุ ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในที่ต่างๆ ตลอดจนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น

ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้นอกจากหน่วยงานหลักแล้วยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติของจังหวัดนครพนมในการร่วมบูรณาการส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายการดำเนินงานของ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่เน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนและมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดยตลอด จึงทำให้ในปี 2561 จังหวัดนครพนม ตั้งเป้าประกาศความพร้อมในทุกมิติ ด้วยแคมเปญ “นครพนม..พร้อม”

โดยเส้นทางการปั่นท่องเที่ยวตามรอย 3 ธรรม จะทำการปั่นไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดสนุก ตามเส้นทางปั่นจักรยาน 3 จังหวัด จำนวน 3 วัน 2 คืน ได้แก่ พระธาตุพนม, พระธาตุเชิงชุม, แก่งกะเบา, ชมวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จำนวน 200 คัน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวตามรอย 3 ธรรมในวันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดสนุก

จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว นักปั่นจักรยาน ทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561