นิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก ที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันเสารที่ 28 กรกฎาคม นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกในปี พ.ศ.2560 โดยองค์การ ยูเนสโก เนื่องจากความสำคัญในฐานะที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมที่ได้บันทึกลงบนแผ่นฟิล์มที่ใช้กระจกเป็นตัวบันทึกภาพก่อนที่จะมีการใช้แผ่นฟิล์มเซลลูลอยด์

ซึ่งไทยเบฟตระหนักเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของฟิล์มกระจกซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นต้น ทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้คนในยุคปัจจุบันได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตมากมายไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการด้านต่างๆ สภาพสังคมการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่บุคคลสถานที่และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านกาลเวลาหลายยุคสมัยและนับเป็นมรดกแห่งความทรงจำชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศและบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกในฐานะประเทศผู้ครอบครองมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญระดับโลกและเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ฟิล์มกระจกชุดนี้ประกอบด้วยฟิล์มกระจกที่ได้ถ่ายทำในยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการบันทึกภาพบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ในยุคนั้น ผ่านมุมมองของผู้ถ่ายภาพอัน ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ ขุนนาง และช่างถ่ายภาพซึ่งแต่ละท่านมีมุมมองในการถ่ายภาพ การจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปในการนำเสนอโดยเฉพาะถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นอกจากการแสดงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนา การอวดภาพจากนักสะสม และบุคคลที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายของที่ระลึก และพบกับกิจกรรมพิเศษในวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ได้แก่ การสาธิตการทำฟิล์มกระจกและการถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจก เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักกระบวนการและที่มาของฟิล์มกระจก และถ่ายภาพย้อยยุคกับ “ฉายานิติกร” ที่เคยฝากชื่อไว้ในงานอุ่นไอรักที่ผ่านมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาของการจัดงานอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับคณะบุคคลหรือสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมและร่วมกิจกรรมการเสวนาเป็นหมู่คณะกรุณาคิดต่อเพื่อระบุวันเวลาและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2811599 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ