วันวิสาขบูชาโลก 2561 จัดอีกครั้งในประเทศไทย

คงจะทราบกันดีแล้วว่า “วันวิสาขบูชา” ที่จะเวียนมาถึงในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม หรืออีก 5 วันนับจากวันนี้ไป นอกจากจะเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกแล้ว ยังได้รับการประกาศจากสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกด้วย

จากการเสนอของเอกอัครราชทูตศรีลังกา เมื่อปี ค.ศ.1999 หรือ พ.ศ.2542 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติยอมรับให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ที่เรียกว่า “International Day of Vesak” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมปีเดียวกัน

การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญของโลกครั้งแรกได้มีพิธีการอย่างเป็นทางการขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ.2543 โดยมีสมาชิก 34 ประเทศ ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครั้งแรก

ส่วนการประชุมและการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาตินั้นได้มีมติให้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในวันวิสาขบูชา 25 พฤษภาคม ค.ศ.2004 หรือ พ.ศ.2547

นอกจากการจัดงานเฉลิมฉลองแล้วก็ยังมีงานประชุมทางวิชาการควบคู่กันไปด้วย และปรากฏว่าประเทศไทยของเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกอีกหลายครั้ง

มาถึงปีนี้ซึ่งจะเป็นงานเฉลิมฉลองครั้งที่ 15 ประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานอีกครั้งหนึ่ง

โดยจะเริ่มงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ในสถานที่ถึง 3 แห่งด้วยกัน

ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน และ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับการประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีพระสงฆ์และบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธมาร่วมประชุมด้วยนั้น จะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ เวลา 08.30 น. ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานและประทานสัมโมทนียกถา

ในการประชุมครั้งนี้จะเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่องค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวัลสดุดีในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ไว้เมื่อ พ.ศ.2549 โดยจะถอดบทเรียนจากศาสตร์พระราชาที่ทรงเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่างๆ

ดังนั้น หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดทางวิชาการในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกปีนี้จะเน้นในเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” เป็นประเด็นสำคัญ

โดยเฉพาะในวันที่ 25 พ.ค. เวลา 10.00 น. จะมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นาย เชอริง ต๊อบเกย์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการเกริ่นนำ

นอกจากการประชุมใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึง 2 วัน คือ 25-26 พ.ค.แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. จะมีการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินด้วย

จะมีปาฐกถาพิเศษจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แห่งประเทศไทย, ท่านเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นาย อันโตนิโอ กูเตอร์เรส และเลขาธิการองค์การยูเนสโก อิรินา โบโกวา ก่อนจะมีการ ประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2018/2561” ในช่วงเวลา 15.15 น.

ตอนค่ำของวันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียนร่วมกันของผู้นับถือพุทธศาสนาทั่วโลกที่มาประชุมในประเทศไทย ร่วมกับบุคคลสำคัญของสหประชาชาติ ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คาดว่าจะเป็นการปิดพิธีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างประทับใจไม่น้อย

ผมเองเขียนรายงานวันนี้แล้วก็อดที่จะภาคภูมิใจมิได้ครับ ที่ประเทศไทยของเราได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆชาวพุทธด้วยกันให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลกบ่อยๆครั้งมาก…มากกว่าประเทศใดๆทั้งสิ้นนับตั้งแต่มีการจัดเฉลิมฉลองกันมา

คิดดูเถอะครับ จัดทั้งหมด 15 ครั้งทั้งปีนี้ เราเป็นเจ้าภาพถึง 12 ครั้ง โดยมีเวียดนาม 2 ครั้ง และศรีลังกา 1 ครั้งเท่านั้นเอง.

“ซูม”