Tag Archives: S&P

‘เอส แอนด์ พี’ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งความยั่งยืน แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงานกว่า 7,000 ตัว 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ใส่ใจ ด้วยความคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

‘เอส แอนด์ พี’ ประกาศมาตรการร้านอาหาร แบบ New Normal เน้นลดการสัมผัส เพื่อความปลอดภัย

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนมาตรการเปิดร้านอาหาร “เอส แอนด์ พี” เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย พร้อมรับมือกับ ‘New Normal’ มาตรฐานการบริโภคแบบใหม่