Tag Archives: สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

“River Festival 2019” สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ขยายพื้นที่จัดงานสู่ จ.ลำพูน เป็นครั้งแรก

เตรียมจัดเต็มพร้อมกันทุกพื้นที่กับบิ๊กโปรเจค “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของมหกรรมลอยกระทงริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำ สู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จัดใหญ่

ไทยเบฟ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5

ได้เวลา “เฉลิมฉลอง” เทศกาลสายน้ำทั่วไทย

ดังที่ผมเขียนเกริ่นไว้บ้างแล้วว่า ผมได้รับเอกสารและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน “ลอยกระทง” ประเพณีและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยจำนวนมากคงจะต้องขอเวลาและขอโอกาสเขียนสรุปลงสักวันหนึ่ง

งานใหญ่ “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” 4 วัน 4 คืน (21-24 พ.ย นี้) 

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”  กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Big Project การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแห่งปี ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 กับเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำ สู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 9 ท่าน้ำ โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)